Huidige ouderenzorg in Nederland niet toekomstbestendig

Veel Nederlanders voelen zich schuldig dat hun naasten worden verzorgd door professionals in verpleeg- en verzorgingshuizen en de thuiszorg. En ook het personeel in de ouderenzorg vindt dat de zorg anders kan.

ActiZ ziet de ouderenzorg in Nederland veranderen en wil de noodzakelijke omslag in zorg-denken, zorg-vragen en zorg-verlenen stimuleren via een reeks regionale publieksdebatten.

Dat blijkt uit onderzoek dat onderzoeksbureau Motivaction in opdracht van brancheorganisatie ActiZ heeft verricht.

Lees meer

Eis Abvakabo FNV van ruim 11% buiten proportie

Woensdagmiddag 4 april 2012 hebben de werkgevers ActiZ en BTN het overleg over de CAO Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) afgebroken. Abvakabo FNV gaf in een eerder overleg (op 21 maart 2012) aan haar eisen bij te zullen stellen.

Woensdag kwamen zij de werkgevers op enkele punten tegemoet, maar volstrekt onvoldoende. De kosten van hun voorstellen, die ruim 11% voor een periode van 12 maanden bedragen, zijn irreëel en sluiten niet aan bij de ontwikkelingen in Nederland. Verder overleg heeft voor de werkgevers pas zin als Abvakabo FNV haar eisen fors bijstelt. Het overleg over de CAO VVT is daarop afgebroken.

Lees meer

Iedere euro in jeugdgezondheidszorg levert € 11 op

Paul Huijts, directeur-generaal Volksgezondheid van VWS, ontving dinsdagochtend 3 april 2012 het rapport van het onderzoek naar de kosteneffectiviteit van de jeugdgezondheidszorg in Nederland dat door Verdonck, Klooster & Associates in opdracht van ActiZ is uitgevoerd.

De resultaten zijn glashelder: alle inwoners van Nederland hebben één jaar gezondheidswinst te danken aan jeugdgezondheidszorg. En iedere euro die jaarlijks in de jeugdgezondheidszorg wordt geïnvesteerd, levert elf euro op. De JGZ doet haar werk dus niet alleen goed, maar ook goedkoop!

Lees meer

‘Hier is mijn moeder. Regelen jullie het verder?’

ActiZ organiseert op 10 april 2012 in De Rode Hoed een debat over de toekomst van de ouderenzorg. John Kauffeld (Raad van Bestuur Espria), Joris Slaets (hoogleraar ouderengeneeskunde RUG), Sabine Uitslag (Tweede Kamer CDA) en Herman Vuijsje (socioloog en schrijver) debatteren onder leiding van Clairy Polak.

Het debat vormt het startsein van de campagne “Het Nieuwe Ouder Worden”, over het ontstaan van een nieuw soort ouderen en de maatschappelijke gevolgen.

Lees meer

Zorg geen gewone markt

De zorg is geen gewone markt en daarom kun je de concurrentieregels die gelden voor een gewone markt niet op de zorg toepassen. Dit stelt ActiZ in een reactie op een bericht van de NMa over lopende en nieuwe boetebesluiten

Lees meer