Zelfrechtzaam, online platform voor juridische ondersteuning

Zelfrechtzaam is een online platform voor juridische ondersteuning voor alle Nederlanders. Het platform is een initiatief van Stichting Achmea Rechtsbijstand (SAR). Zelfrechtzaam biedt praktische hulp bij het oplossen van een juridische situatie. Die hulp bestaat uit juridische informatie, praktijkvoorbeelden, voorbeeldbrieven en antwoorden op veel voorkomende vragen over bijvoorbeeld ontslagrecht, ouderschapsverlof, consumentenkwesties of aansprakelijkheid.

Achmea start met huiskamergesprekken

Verzekeraar Achmea wil weten wat er in Nederland leeft en gaat daarom met Nederlanders in gesprek in hun eigen huiskamer. In navolging van de Conventie van Achlum in het voorjaar van 2011, wil Achmea met iedereen praten over de maatschappelijk relevante thema’s gezondheid, werk, pensioen, veiligheid en mobiliteit.

Kwaliteitsbeleid voor poliklinische apotheken

De NVPF (Nederlandse Vereniging voor Poliklinische Farmacie) en Achmea hebben samen een kwaliteitsbeleid voor poliklinische apotheken ontwikkeld, waarin patiëntveiligheid, kwaliteit en doelmatig voorschrijven van medicijnen in ziekenhuizen centraal staat.

Achmea heeft afspraken met ziekenhuizen bijna rond

Achmea heeft de afspraken met ziekenhuizen bijna rond. De zorgverzekeraars van Achmea hebben op dit moment met ruim 80% van de ziekenhuizen overeenstemming bereikt. Ook met de zelfstandige klinieken is inmiddels een groot aantal afspraken gemaakt.