Inschrijving kwaliteitsregister niet verplicht voor verpleegkundigen

Verpleegkundigen zijn niet verplicht om zich in te schrijven bij een kwaliteitsregister. Dit is ook niet nodig om herregistratie in het verplichte BIG-register te garanderen. Abvakabo FNV verneemt de laatste tijd dat werkgevers in de gezondheidszorg met dat argument het kwaliteitsregister van V&VN promoten. Dit is onjuist, aldus Elise Merlijn, bestuurder Zorg bij Abvakabo FNV.

Zorghotels blijven voorlopig open

Het Rode Kruis heeft zaterdag 10 december 2011 besloten de sluiting van drie zorghotels uit te stellen tot in elk geval medio 2012. Abvakabo FNV heeft zich samen met medewerkers, vrijwilligers, mantelzorgers en cliënten verzet tegen de voorgenomen sluitingen en is tevreden met dit voorlopige resultaat.

Verbazing over tevredenheid werknemers zorg en welzijn

Abvakabo FNV is verbaasd over de spectaculaire stijging van de tevredenheid van werknemers in de zorg- en welzijnssector. Dit resultaat is afkomstig uit een onderzoek van Integron ‘Medewerkerbeleving in Nederland 2011’.

Zorg populair bij vakantiewerkers

FNV Jong heeft samen met Agnes Jongerius een bezoek gebracht aan de vakantiewerkers bij Careaz. Een zorgorganisatie die in trek is bij vakantiewerkers door de goede sfeer, de waardering en begeleiding. Abvakabo FNV vindt dit een positieve ontwikkeling gezien het negatieve imago van de zorgsector.

Liever meer personeel dan cameratoezicht

Abvakabo FNV ziet liever (minimaal) twee beroepskrachten op alle groepen in de kinderopvang, dan camera’s om de veiligheid te vergroten. Ook de commissie Gunning, die na de Amsterdamse zedenzaak bij het Hofnarretje onderzoek deed, heeft de branche geadviseerd om

Convenant Viva! Zorggroep ondertekend

Abvakabo FNV en de Viva! Zorggroep hebben dinsdag 9 augustus 2011 een convenant ondertekend. Het convenant is een uitwerking van het akkoord van 27 juli waarbij partijen overeenkwamen dat alle 294 reeds ontslagen thuiszorgmedewerkers een nieuwe arbeidsovereenkomst zouden krijgen.