Australische Medische Schapenvacht voorkomt doorliggen

De Australische Medische Schapenvacht kan doorliggen na opname in het verpleeghuis voorkomen, zo blijkt uit een publicatie van onderzoekers van het NIVEL in het Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde.

Doorliggen (decubitus) komt veel voor in Nederlandse verpleeghuizen. Als patiënten bedlegerig zijn, kunnen wonden ontstaan op de plaatsen met grote druk. Van de patiënten die op een Australische Medische Schapenvacht lagen, kreeg 9% decubitus. In de controlegroep die de gebruikelijke zorg kreeg, was dit 15%. Het doorliggen verminderde dus met 40%.

Wassen
De landelijke richtlijn decubitus ontraadt het gebruik van schapenvachten. Natuurlijke schapenvachten zijn niet goed te wassen en geven problemen met de hygiëne, en synthetische schapenvachten verminderen de druk niet. De Australische Medische Schapenvacht heeft deze nadelen niet. Deze is speciaal ontwikkeld om doorliggen tegen te gaan. De vacht is zo geprepareerd dat deze meerdere malen op 80 graden is te wassen met behoud van de natuurlijke drukregulerende eigenschappen. NIVEL-onderzoeker Patriek Mistiaen: “Uit ons onderzoek blijkt dat deze schapenvacht decubitus kan helpen voorkomen. Bovendien vinden de meeste patiënten de vacht comfortabel en zouden ze deze ook aanbevelen aan anderen. Al met al is het te overwegen de Australische Medische Schapenvacht aan te bevelen in de decubitusrichtlijnen.”

Methode
Voor het onderzoek zijn twee groepen van elk bijna 300 patiënten vanaf hun opname in het verpleeghuis 30 dagen gevolgd. Eén groep kreeg een Australische Medische Schapenvacht. De andere groep kreeg de gebruikelijke behandeling. De patiënten werden dagelijks gecontroleerd op decubitus aan de stuit, de meest voorkomende doorligplek. Daarnaast vulden de patiënten uit de eerste groep na afloop van het onderzoek een vragenlijst in over het comfort van de schapenvacht.

Plaats een reactie