Audiologisch centrum in BovenIJ ziekenhuis

Vanaf half oktober a.s. start er een audiologisch centrum in het BovenIJ ziekenhuis. Dit houdt in dat er een speciaal spreekuur komt voor jonge kinderen met spraak- en taalproblemen. Kinderen tot 3,5 jaar kunnen er terecht voor onderzoek.

Ongeveer 5% van de kinderen heeft moeilijkheden met de spraak-taalontwikkeling. Als er bij hele jonge kinderen twijfels zijn over de spraak-taalontwikkeling, dan is onderzoek zeer gewenst. Naar schatting ziet het audiologisch centrum zo’n 600 kinderen per jaar. Er is altijd een verwijzing van de huisarts of consultatiebureau-arts nodig.

Aanmelden kan via Kentalis Audiologisch Diagnostisch Centrum, 020- 6171814

Molentjes-spreekuur
In het BovenIJ ziekenhuis komt er een zogeheten molentjes-spreekuur op de polikliniek KNO (keel- neus en oorheelkunde). Dit betekent dat kinderen op één dag door diverse specialisten gezien en getest worden. We testen het gehoor, doen oefeningen op het gebied van taal en communicatie, psychologisch onderzoek en observeren het gedrag. De bedoeling is in één bezoek zoveel mogelijk te weten te komen.

Plaats een reactie