Atsma wil duurzaam inkoopbeleid pragmatischer en in overleg

Het duurzaam inkoopbeleid van de overheid kan effectiever, zo blijkt uit het Advies Duurzaam Inkopen dat staatssecretaris Atsma (Infrastructuur en Milieu) heeft gekregen van VNO/NCW, MKB Nederland, MVO Nederland, de Groene Zaak en de Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement (NIVE).

Atsma is zeer te spreken over het door het bedrijfsleven breed gedragen advies. “De inkoopcriteria zijn nu te rigide, waardoor creativiteit en innovatie eerder worden geremd dan aangewakkerd. Het advies om inkoopcriteria meer te gaan richten op de gewenste resultaten en minder op producteisen is waardevol. Op die manier kunnen we nieuwe duurzame oplossingen stimuleren”, aldus Atsma in een eerste reactie.

Duurzaam inkopen door de overheid is geen doel op zich. De overheid kan door duurzaam in te kopen wel een belangrijke bijdrage leveren aan het realiseren van een schoner leefmilieu. Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen zijn goed voor 60 miljard euro aan inkopen per jaar. De overheid kan echt een verschil maken door bijvoorbeeld kantoren, wegen, bruggen, maar ook kantoorartikelen, transport, energie, catering en kopieerapparatuur duurzaam in te kopen. Het kan een belangrijke stimulans zijn voor het verduurzamen van de keten van grondstof tot levering. “Met een duurzaam inkoopbeleid dat bedrijven ontmoedigt en op kosten jaagt, terwijl het milieu er weinig mee opschiet, schieten we ons doel voorbij. Het advies van het verenigde bedrijfsleven biedt veel bruikbare aanbevelingen om het duurzaam inkoopbeleid van de overheid te vernieuwen”, aldus Atsma. “ In principe wil Atsma de elf aanbevelingen overnemen, vooropgesteld dat deze juridisch haalbaar zijn en geen extra administratieve lasten en overige nalevingkosten veroorzaken, zo schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

De staatssecretaris wil naar een pragmatische aanpak. Veel meer dan in het verleden moet aansluiting worden gezocht bij marktpartijen en bij ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid in verschillende bedrijfssectoren. Bij de verdere uitwerking van het nieuwe duurzaam inkoopbeleid voor de overheid wil Atsma ook nadrukkelijk het overleg met het bedrijfsleven voortzetten. “Omdat een duurzaam inkoopbeleid dat kan rekenen op breed draagvlak bij het bedrijfsleven uiteindelijk het meest effectief is voor zowel mens, markt en milieu”, is de overtuiging van staatssecretaris Atsma.

Het advies van VNO/NCW, MKB Nederland, MVO Nederland, de Groene Zaak en de Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement komt voort uit het verzoek dat staatssecretaris Atsma zelf begin dit jaar heeft gedaan. Uit een rapport van Actal bleek ontevredenheid bij bedrijven over het duurzaam inkoopbeleid van de overheid. Op initiatief van Atsma is het verenigde bedrijfsleven uitgenodigd om met een advies te komen hoe het duurzaam inkoopbeleid effectiever te maken.

Plaats een reactie