Atsma moet uitslag kort geding over fout hout afwachten

Het kort geding dat Greenpeace, Milieudefensie, ICCO en het Nederlands Centrum voor Inheemse Volken aanspanden tegen het besluit van staatssecretaris Atsma om het Maleisische houtkeurmerk MTCS als duurzaam te erkennen, wordt woensdag 8 juni 2011 behandeld.

Atsma wilde niet wachten op de uitkomst van het kort geding en diende deze week een verzoek in om de bespreking in de Tweede Kamer over het per 1 juli accepteren van het keurmerk van 28 naar 9 juni te verplaatsen. De Kamer stemde hier vandaag niet mee in, waardoor het kort geding van woensdag toch nog invloed kan hebben op de politieke besluitvorming. Eerder legde Atsma een negatief advies van zijn eigen toetsingscommissie duurzaam hout (TPAC) ook al naast zich neer.

De staatssecretaris stelt -volgens de maatschappelijke organisaties ten onrechte- dat er ‘harde’ afspraken zijn gemaakt met MTCC, de organisatie achter het Maleisische keurmerk. Dit terwijl er aantoonbare misstanden zijn. Deze week verschijnt een nieuw rapport van de organisaties waarbij op basis van satellietfoto’s wordt geconcludeerd dat kaalkap op grote schaal plaatsvindt binnen MTCS gecertificeerde gebieden. MTCC biedt geen enkele garantie dat ‘duurzaam’ bos niet wordt vernietigd.

Rechten van inheemse volken worden niet erkend en de lokale bevolking moet voor vergunningen betalen om gebruik te maken van het bos waarin zij al generaties leven. Volgens de organisaties zet Atsma op deze manier de betrouwbaarheid van duurzaamheidscertificaten op losse schroeven. Geert Ritsema van Milieudefensie: “Tegen al het bewijs in een keurmerk als duurzaam accepteren, op basis van boterzachte beloftes, is slecht voor de Maleisische bossen en de geloofwaardigheid van het Nederlandse beleid voor duurzaam inkopen.”

Het overheidsbeleid voor duurzaam inkopen is bedoeld om bij te dragen aan duurzaam bosbeheer wereldwijd. De Nederlandse overheid besloot eerder dit vorm te geven door een toetsingscommissie (TPAC) houtkeurmerken te laten beoordelen. Het MTCS certificaat is door deze toetsingscommissie negatief beoordeeld.

De staatssecretaris legt dit negatieve advies naast zich neer en hangt nu een duurzaam keurmerk aan een systeem dat verantwoordelijk is voor grootschalige ontbossing en schendingen van rechten van inheemse volken. Dit komt neer op ‘greenwashing’ van een keurmerk. De met het certificaat “gegarandeerde” bescherming van het bos vindt eenvoudigweg niet plaats. Om duurzaam bosbeheer te werkelijk te garanderen dient de lat van het duurzame aanbestedingsbeleid juist hoog te worden gehouden in plaats van verlaagd te worden.

De behandeling van het kort geding vindt plaats in de rechtbank van Den Haag en is openbaar.

– Wat: kort geding inzake houtkeurmerk MTCS
– Waar: rechtbank Den Haag, prins Clauslaan 60
– Wanneer: woensdag 8 juni 2011, aanvang 10.00 uur

Plaats een reactie