Atrium MC mag gaan dotteren

Atrium MC mag Percutane Coronaire Interventies (PCI’s), zogenaamde dotterbehandelingen, gaan uitvoeren. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft hiervoor officieel toestemming gegeven. Het dotteren gebeurt in samenwerking met het Hart- en Vaatcentrum van het MUMC+. De Raad van Bestuur van Atrium MC is bijzonder verheugd over de beslissing van de minister. Het groene licht van de minister verbetert de kwaliteiten van de (hart)patiëntenzorg in Parkstad Limburg

Atrium MC heeft al jarenlang ervaring met het uitvoeren van hartkatheterisaties . Dotteren was echter niet mogelijk. Naar verwachting kan binnen zes maanden worden gestart met het dotteren. Op dit moment is de situatie in Atrium MC zo, dat als na een hartkatheterisatie blijkt dat een patiënt gedotterd moet worden, hij die behandeling in een ander ziekenhuis moet ondergaan.

Binnenkort kan het allemaal onder één dak en zo snel mogelijk. Medisch gezien kan een dotterbehandeling een dag na een katheterisatie plaats vinden. Patiënten met een verhoogd risico worden in het MUMC+ behandeld. Wekelijks vindt tussen de medisch specialisten van beide ziekenhuizen patiëntenoverleg plaats. Verwacht wordt dat ministens 600 dotterbehandelingen per jaar verricht kunnen worden.

Plaats een reactie