Atlent nieuwe naam KinderExpertiseCentrum

Op 22 oktober 2012 is het KinderExpertiseCentrum in ’s-Hertogenbosch van de Klokkenlaan naar de nieuwbouwlocatie aan de Kooikersweg verhuisd. Het centrum waar onderwijs, zorg, revalidatie en opvang voor kinderen met een lichamelijke of meervoudige beperking centraal staan, heeft om 10:30 uur zijn nieuwe naam en website met bijbehorende huisstijl onthuld: Atlent.

Het KinderExpertiseCentrum Atlent is voortgekomen uit een samenwerkingsverband tussen Mytylschool Gabriël, Tolbrug Specialistische Revalidatie, Cello en SWZ. Tijdens de feestelijke onthulling lichtte Willem de Jong, directeur van Mytylschool Gabriël, toe hoe de nieuwe naam en het nieuwe logo tot stand kwamen.

“Met de nieuwe naam laat Atlent zien dat ze een eigen kijk op talent heeft. Zo is het anagram van het woord talent ontstaan”, legt De Jong uit. “Atlent ziet het talent van de kinderen, en niet de beperking.” Daarom heeft het woord talent letterlijk een eigen draai gekregen. Het logo in de vorm van een Scrabblewoord sluit bij dit gedachtegoed aan. “Atlent investeert in de toekomst van kinderen en jeugdigen”, zegt De Jong. Het scrabblewoord in het logo stelt het pad voor dat kinderen doorlopen, voor en tijdens hun verblijf bij Atlent. “De eerste twee stenen liggen door elkaar en kennen weinig houvast. De overige letters liggen gestructureerd”, aldus De Jong.

Nieuwbouw
Na de onthulling van de naam, de website www.atlent.nl en het logo maken de kinderen, hun ouders en de medewerkers van Atlent kennis met het nieuwe gebouw. Ze krijgen de sportzaal, de buitenspeelplaats, het zwembad, de oefenruimtes en de leslokalen te zien.

Stichting Vrienden Jeroen Bosch Ziekenhuis
De Stichting Vrienden Jeroen Bosch Ziekenhuis en vele fondsen zoals NSGK, Revalidatiefonds, Nederlandse Stichting SPZ, Vrienden Tolbrug en Vrienden VLG, spannen zich in om de kinderen in het kinderexpertisecentrum een nieuw gebouw te geven. Het gaat hierbij vooral om extra voorzieningen die niet uit het budget van de samenwerkingspartners in het centrum betaald kunnen worden. Te denken valt hierbij aan speeltoestellen op het buitenterrein, een Johan Cruijf-court, een zogenaamde snoezelruimte, e-fitness en leer- en werkateliers.

Dit multifunctionele gebouw is gerealiseerd en gefinancierd door de Gemeente ’s-Hertogenbosch en is zondermeer uniek te noemen in Nederland.

Plaats een reactie