Astma Fonds: ‘Gemiste kans’ Atsma voor gezonde scholen

Staatssecretaris Joop Atsma (CDA) geeft geen gehoor aan de oproep van het Astma Fonds om nieuwe scholen voortaan op een gezonde afstand van de snelweg te bouwen. Hij legt de bal bij de gemeenten. “Een gemiste kans”, vindt het Astma Fonds.

Het Astma Fonds vindt dat de school een gezonde plek moet zijn, niet een plek waar kinderen ziek worden. Vlakbij een snelweg lopen kinderen de kans om astma te krijgen. Daarom pleitte het Astma Fonds in februari voor een veilige afstand van 300 meter tussen school en snelweg. Maar liefst 350 basisscholen liggen te dicht bij een snelweg of provinciale weg. Verontruste ouders meldden bij het Astma Fonds knelpunten in minstens twintig gemeenten, in heel Nederland. De discussie laaide op in onder meer Maastricht (A2), Rozendaal (A12) en Akkrum (A32). In Vlissingen trok de gemeente een omstreden bouwplan langs de A58 terug.

“Gezondheid is lage prioriteit in veel gemeentelijke plannen. Atsma had dat landelijk in één keer kunnen oplossen. Maar hij legt de bal bij de 400 gemeenten. Een gemiste kans”, zegt Michael Rutgers van het Astma Fonds.

Goed voorbeeld: Amsterdam
In een brief aan de Tweede Kamer schrijft de staatssecretaris dat hij een verbod op scholen langs de snelweg ‘disproportioneel’ vindt. Hij verwijst naar de gemeenten, waar gezondheid “het juiste accent” verdient in de planvorming. Lokale GGD’s spelen daarin een hoofdrol. Een goed voorbeeld is volgens Atsma de gemeente Amsterdam. Daar geldt lokaal wél een veilige afstand tussen gevoelige bestemmingen en drukke wegen en de GGD adviseert altijd.

“Nu is het aan elke gemeente om het Amsterdamse voorbeeld te volgen”, zegt Rutgers. “Wij zullen hen daar bij helpen.” Het Astma Fonds bespreekt nu met GGD Nederland en de Vereniging Nederlandse Gemeenten hoe die hulp er uit zal zien.

Fijn stof
Fijn stof, hoe weinig ook, maakt mensen in Nederland ziek, daar is de wetenschap wel uit. Onder longpatiënten leidde luchtvervuiling in 2008 tot ruim duizend spoedopnames en bijna 700 sterfgevallen. Ook mensen met bijvoorbeeld hart- en vaatziekten belanden door fijn stof in het ziekenhuis of erger.

Rutgers: “Mensen in Nederland moeten niet ziek worden door het inademen van fijn stof. Zeker schoolkinderen niet: hun longen zijn nog in ontwikkeling en extra gevoelig voor risico’s; hun longen moeten nog een heel leven mee.” Het Astma Fonds pleit er al langere tijd voor om gezondheid centraal te stellen in het Nederlandse luchtkwaliteitsbeleid. De lucht moet niet ‘gezond gerekend’ worden, maar daadwerkelijk gezonder worden.

Plaats een reactie