Artsenbezoeker vreest voor baan

Rayonmanagers in de farmaceutische industrie voelen zich niet langer veilig in hun baan. Dit blijkt uit het jaarlijkse rayonmanagersonderzoek van adviesbureau Derks & Derks in Amersfoort. Vooral de toegenomen invloed van zorgverzekeraars lijkt hierin een belangrijke rol te spelen.

De mondiale economische crisis en een aantal grote mergers van farmaceutische bedrijven, zorgen voor onrust. De fors toegenomen invloed van zorgverzekeraars in de markt leidt echter tot de grootste vrees onder rayonmanagers om hun baan te verliezen, aldus directeur Jan Derks.

Het preferentiebeleid van zorgverzekeraars vermindert het effect van artsen en specialisten bezoeken en adviseren, is het algemene beeld. Dat afnemende geloof in de marketingkracht van de traditionele, kostbare farma salesforce leidt tot ontslagen. Na ruim dertig jaar van tekorten aan artsenbezoekers, is deze beroepsgroep in korte tijd flink geslonken. Begrijpelijk dat de artsen- en/of specialistenbezoeker zich zorgen maakt om zijn job.

Rayonmanagers koesteren hun baan meer dan voorheen. Dit blijkt uit het verloop onder artsenbezoekers dat sinds 2005 sterk is afgenomen. We zijn een jaarlijks rayonmanagersonderzoek gestart om de oorzaken van het hoge verloop onder rayonmanagers in kaart te brengen. Bij sommige bedrijven bedroeg dat namelijk ruim 30%. Een bijzonder kostbare situatie, die ook de relatie met de doelgroep sterk aantast, zegt Derks. In 2009 bedraagt de verloopintentie 20%. Nog steeds overweegt een vijfde van alle rayonmanagers dus om te vertrekken. Ontevredenheid en onduidelijkheid over de doorgroeimogelijkheden blijken hiervoor de voornaamste redenen. Door het onderzoek weten we nu welke persoonskenmerken en bedrijfskenmerken bepalend zijn voor succes in de samenwerking tussen rayonmanager en onderneming.

Over Derks & Derks
Derks & Derks is een onafhankelijk adviesbureau dat bedrijven in de farmaceutische, medische en voedingsmiddelenindustrie ondersteunt bij de inen doorstroom van medewerkers. Zij voert het rayonmanagersonderzoek sinds 2005 jaarlijks branchebreed uit in samenwerking met dr. Rendel de Jong, docent en onderzoeker Sociale en Organisatiepsychologie aan de Universiteit Utrecht.

Plaats een reactie