Artsen steeds langer in de wacht bij toetsing euthanasie

Artsen moeten na het melden van euthanasie steeds vaker lang wachten op een oordeel van de regionale toetsingscommissie euthanasie. De KNMG roept VWS op om te garanderen dat vanaf 2012 de wettelijke toegestane termijn niet meer wordt overschreden.

Wachttijd
Artsen verkeren na het melden van euthanasie steeds vaker onnodig lang in onzekerheid over de uitkomst van de toetsing van hun euthanasiemelding. Tot 2007 was de wachttijd zo’n 30 dagen, maar de wettelijke termijn van maximaal twee keer zes weken wordt steeds forser overschreden. Dit loopt soms op tot meer dan een half jaar, zo hoort de KNMG van artsen. Een reportage in actualiteitenprogramma EenVandaag laat zien dat veel artsen dit probleem ervaren.

Get Microsoft Silverlight
Bekijk de video in andere formaten.

Afronding emotionele zaak
Lode Wigersma, directeur beleid van de KNMG, in EenVandaag: ‘Dit is heel belastend voor artsen. Euthanasie is immers in principe strafbaar in Nederland, tenzij aan de wettelijke eisen is voldaan. En dat oordeel velt nu juist de euthanasiecommissie. Het oordeel van de toetsingscommissie is voor dokters de afronding van een lang en emotioneel proces. Het moment dat je zeker weet je niet vervolgd zult worden is van groot belang. Ze zitten echt te wachten op die brief.’

Harde toezegging VWS nodig
De KNMG dringt al sinds 2009 bij het ministerie van VWS en de toetsingscommissies aan op het terugdringen van de lange wachttijd voor artsen. De artsenorganisatie weet dat het ministerie en de commissies de capaciteitsproblemen proberen op te lossen, maar verwacht nu een harde toezegging van de overheid dat vanaf 2012 de wettelijke toegestane termijn niet meer wordt overschreden, ook als het aantal meldingen jaarlijks blijft stijgen.

Actuele website
Ook moet de toetsingscommissie voor beter inzicht in de uitspraken zorgen. Eerder deed de Tweede Kamer het verzoek om de website met uitspraken van de toetsingscommissie voor de zomer te actualiseren, maar de databank met uitspraken bevat nog steeds geen uitspraken vanaf 2009. Inzicht in de uitspraken geeft houvast voor artsen en bevordert een eenduidige en kwalitatief goede euthanasiepraktijk.

Plaats een reactie