Artsen: kindermishandeling bij meldplicht vaker buiten beeld

Na KNMG en LHV uitten vorige week woensdag, 26 januari 2011, ook de verenigingen van kinderartsen, jeugdartsen en vertrouwensartsen inzake kindermishandeling aan de staatssecretaris van VWS hun grote zorg over de mogelijke invoering van een meldplicht voor zorgprofessionals bij vermoedens van kindermishandeling. Verwacht wordt dat hierover woensdag 2 februari in de Tweede Kamer zal worden gedebatteerd.

De NVK, de AJN en de VVAK vinden een meldplicht onder meer onwenselijk vanwege het gevaar dat ouders zorg gaan mijden. Kindermishandeling zal vaker buiten beeld blijven. Ook dreigt het gevaar dat door een toename van het aantal meldingen ernstige situaties minder snel opvallen, waardoor ze mogelijk te laat worden opgepakt. De drie verenigingen stellen ook dat bij een meldplicht zorgvuldig overleg met collega’s over het gesignaleerde en een gesprek met ouders om hen te motiveren vrijwillig hulp te zoeken wordt overgeslagen. ‘Een meldplicht ontneemt de professional de eigen verantwoordelijkheid die juist zo belangrijk is’ .
Equiperen van professionals biedt soelaas

In hun brief pleiten de drie verenigingen voor een verplichte meldcode en het opleiden van zorgprofessionals. Met de KNMG denken zij dat via deze weg artsen beter in staat zullen zijn kindermishandeling te herkennen en situaties in te schatten. ‘ Wij zijn er van overtuigd dat het goed equiperen van professionals daadwerkelijk soelaas biedt in de strijd tegen kindermishandeling, terwijl een meldplicht daar alleen maar afbreuk aan zal doen.’

Plaats een reactie