Arts staat open voor voorschrijven door verpleegkundigen

Verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en artsen kijken over het algemeen neutraal tot positief aan tegen de voorschrijfbevoegdheid voor verpleegkundigen. Verpleegkundig specialisten zijn het meest positief. Dit blijkt uit een publicatie van onderzoekers van het NIVEL en KNMG in het International Journal of Nursing Studies.

Naar de mening van verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en artsen over het voorschrijven van medicijnen is al veel onderzoek gedaan. Echter, dit onderzoek is over het algemeen kleinschalig en beperkt zich vaak tot Engeland. De onderzoekers deden een grootschalig survey-onderzoek onder landelijke panels van verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en artsen om te zien hoe deze drie beroepsgroepen aankijken tegen de voorschrijfbevoegdheid voor verpleegkundigen in Nederland.

Positief
NIVEL-onderzoeker Marieke Kroezen: “Opvallend genoeg verschillen verpleegkundigen en artsen weinig in hun visie op de voorschrijfbevoegdheid. Verpleegkundigen en artsen zijn even positief over de voordelen die het voorschrijven door verpleegkundigen oplevert voor het dagelijks werk van verpleegkundigen en de verpleegkundige professie. Ook over de gevolgen van het voorschrijven door verpleegkundigen op de kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid lopen de opvattingen van de beroepsgroepen niet veel uiteen.”

Professionele grenzen
Veel problemen op de werkvloer tussen artsen en verpleegkundigen of verpleegkundig specialisten spelen zich af op het gebied van professionele grenzen. Dit soort professionele conflicten wordt dan ook als één van de grootste barrières gezien voor de invoering van taakherschikking in de gezondheidszorg.

Marieke Kroezen: “Nu blijkt dat men neutraal tot positief is, zal dit geen groot issue zijn bij de implementatie van de voorschrijfbevoegdheid voor verpleegkundigen. Dit is een belangrijk resultaat.”

Onderzoek
Het onderzoek is uitgevoerd onder de leden van het Panel Verpleging & Verzorging van het NIVEL, het KNMG ledenpanel en de leden van V&VN Verpleegkundig Specialisten.

Plaats een reactie