Arrogantie en verkeerde trots leiden tot racisme en homofobie

Racisme en homofobie hangen deels af van het soort trots van degene met de vooroordelen, zo ontdekten onderzoekers van de Vrije Universiteit Amsterdam. Zijn berichtten hierover in de laatste uitgave van Personality and Social Psychology Bulletin.

“Deze studie toont aan dat hoe we over onszelf denken direct van invloed is op hoe we denken over anderen”, zegt VU-psycholoog Claire Ashton-James, die het onderzoek leidde. “Ons onderzoek biedt nieuwe hoop in de strijd tegen vooroordelen als racisme en homofobie en werpt nieuw licht op de menselijke psychologie.”

Authentieke trots en overmoedige trots
Uit eerdere onderzoeken bleek dat trots is in te delen in twee categorieën: ‘authentieke trots’ die voortvloeit uit hard werken en prestaties en ‘overmoedige trots’ bereikt met minder authentieke middelen als macht, dominantie, geld of vriendjespolitiek.

In deze nieuwe studie vond Ashton-James dat authentieke trots zorgt voor een zelfvertrouwen dat leidt tot empathie, wat vooroordelen vermindert. Dit in tegenstelling tot de gevoelens van arrogantie en superioriteit die het gevolg zijn van overmoedige trots: die verminderen empathie en verergeren vooroordelen ten opzichte van gestigmatiseerde groepen.

Het onderzoek werd uitgevoerd onder 1400 deelnemers in Canada en de Verenigde Staten aan de hand van drie experimenten waarin gebruik werd gemaakt van interviews en vragenlijsten.

Plaats een reactie