Armoedebestrijding in Nederland gebaat bij lokaal maatwerk

‘Het Rijk is verantwoordelijk voor het inkomensbeleid en de Wet Werk en Bijstand (WWB) stelt de wettelijke kaders waarbinnen de gemeenten het lokale armoedebeleid vaststellen en uitvoeren. Voor het armoedebeleid zijn gemeenten zowel beleidsmatig als financieel verantwoordelijk. Gemeenten zijn op lokaal niveau ook het best in staat om maatwerk te bieden in begeleiding naar en bevestiging van economische zelfstandigheid.’

Dat schrijft staatssecretaris De Krom van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer in zijn reactie op het rapport ‘Armoede in Nederland 2010’.

Plaats een reactie