Arbozorg soms kosteneffectief

Sommige arbo-interventies blijken geld op te leveren voor bedrijven. De opbrengst kan oplopen tot €500 per werknemer per jaar. Andere interventies kosten juist geld en hebben nauwelijks effect. Dit is een van de conclusies van Kimi Uegaki die onderzoek deed naar de economische evaluatie van de arbozorg. Zij promoveert 10 februari bij VU medisch centrum.

Arbozorg heeft tot doel om werknemers gezond en productief te houden. De beschikbare middelen hiervoor zijn echter beperkt. Arbodeskundigen en beleidsmakers moeten keuzes maken tussen verschillende behandelopties. Hierbij kunnen economische evaluaties helpen.

Kimi Uegaki onderzocht aspecten van economische evaluaties in de arbozorg. Zij heeft ook gekeken naar hoe deze evaluaties vanuit een bedrijfsperspectief verbeterd kunnen worden.

Zo kreeg zij nieuwe informatie over de kosten-effectiviteit van arbo-interventies. De gegevens kwamen uit drie verschillende studies. Deze studies betroffen werknemers met a-specifieke lage rugpijn, overspannen werknemers en werkende moeders na de bevalling. In elke studie is een nieuwe behandeling vergeleken met gebruikelijke zorg. De studie bij werknemers met a-specifieke lage rugpijn laat zien dat de invoering van de nieuwe behandeling (graded activity) kosteneffectief is voor bedrijven. De bevindingen van de overige twee studies geven geen aanleiding om gebruikelijke zorg te vervangen door de nieuwe behandeling.

Plaats een reactie