Arbovoorzieningen en vergoeding voor thuiswerken ondermaats

Het vergoeden en faciliteren van thuiswerken moet beter en op maat worden geregeld. Veel werknemers zorgen er nu zelf voor dat ze een fatsoenlijke thuiswerkplek hebben en krijgen daarbij geen steun van hun werkgever. Dat moet in de nabije toekomst anders, zeker nu thuiswerken ook na corona steeds meer gemeengoed lijkt te worden.

Die conclusie trekt de Vakcentrale voor Professionals (VCP) uit een enquête onder haar leden. Afhankelijk van het aantal werkdagen. Een vergoeding van minimaal rond 50 euro per maand zou op basis van het onderzoek een goed uitgangspunt zijn.

Werkgever laat het afweten 

Uit de enquête komt onder meer naar voren dat de meeste werknemers geen vergoeding krijgen om thuis te werken. Veel van hen schaffen zelf bureauspullen aan omdat ze bijvoorbeeld anders fysieke klachten krijgen. 

Dit gebeurt ondanks dat de werkgever de verplichting heeft om de werknemer te voorzien van de juiste arbovoorzieningen, ook op de thuiswerkplek. Ook zaken als extra stookkosten en koffie worden lang niet altijd vergoed, terwijl thuiswerken wel een besparing oplevert op kantoor. 

Werknemers zijn over het algemeen tevreden over hun thuissituatie, bijvoorbeeld omdat het reistijd scheelt. Maar voor veel van hen is het toch behelpen, door te kleine werkruimtes of een gemis aan sociale contacten.  

Maatwerk 

Volgens de VCP moeten werkgevers en werknemers met elkaar om de tafel om thuiswerken fatsoenlijk en op maat te kunnen regelen.

“De basis moet in orde zijn, zoals een goed bureau, onkostenvergoeding en een goede internetverbinding”, zegt VCP-beleidsmedewerker Amerik Klapwijk. “In feite huurt de werkgever de thuiswerkplek. Het kan niet zo zijn dat werknemers dit allemaal uit eigen zak moeten betalen, daarbij heeft de werkgever gewoon arboverplichtingen.”

Hybride werken in de toekomst 

Uit de enquête komt naar voren dat de meeste mensen in de toekomst ook thuis willen werken.

“Er is een breed besef dat er op dit vlak aanzienlijk meer kan dan voor corona. Het lijkt er op dat werknemers geen sterke behoefte hebben aan een strakke structuur. Juist het feit dat ze hun tijd zelf kunnen indelen wordt als pluspunt gezien. Maar voor iedereen zal dit weer anders zijn. Daarbij speelt de thuissituatie hierbij een grote rol. De VCP vindt het van belang dat werkgevers ook naar jongeren luisteren, die zullen thuiswerken vaak anders ervaren dan oudere collega’s.”

Plaats een reactie