Arbeidsinspectie spijkert gemeenten bij

Als gemeenten, provincies en waterschappen in de voorbereiding van bouwprojecten rekening houden met risico’s voor werknemers, kan dat ongelukken en gezondheidsschade voorkomen tijdens de uitvoering. De Arbeidsinspectie gaat hierover voorlichtingsbijeenkomsten organiseren voor decentrale overheden.

Tijdens deze sessies gaan inspecteurs van de Arbeidsinspectie beleidsambtenaren bijpraten over hun verplichtingen in de Arbo-wet als opdrachtgever van projecten voor wegenbouw, bestrating, graafwerk of sanering van verontreinigde grond.

Een gemeente wil bijvoorbeeld regelmatig dat bij wegwerkzaamheden de weg beschikbaar blijft voor doorgaand verkeer. Met het risico dat de wegwerker wordt aangereden. Ook worden werknemers bij grondwerkzaamheden regelmatig blootgesteld aan gevaarlijke stoffen, omdat er geen vooronderzoek is gedaan naar mogelijke bodemverontreiniging.

De Arbo-wet richt zich op werkgevers en werknemers, maar bevat ook regels voor de opdrachtgever van bouwprojecten. Decentrale overheden, die vaak opdrachtgever zijn van bouwprojecten, kennen niet altijd hun verplichtingen. Ook houden opdrachtgevers in de voorbereiding nog onvoldoende of te laat rekening met hun verplichtingen voor de veiligheid en gezondheid van de uitvoerders.

Plaats een reactie