Arbeidsgehandicapten willen niet achter de geraniums zitten

Onder het motto “Geen toekomst achter de geraniums” demonstreren 25 mei 2011 naar verwachting honderden medewerkers van sociale werkplaatsen uit het hele land voor de ingang van de Tweede Kamer tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet. Dit, voorafgaand aan het Kamerdebat over het voorstel van staatsecretaris De Krom (SZW) om drastisch te bezuinigen op het aantal banen in de SW en op de begeleiding naar regulier werk.

Als het aan het kabinet ligt blijven er van de 100.000 arbeidsplaatsen in de sociale werkvoorziening straks nog maar 30.000 over. Arbeidsgehandicapten zullen via de nieuwe wet Werken naar Vermogen vanaf 2013 op de reguliere arbeidsmarkt tewerkgesteld worden onder het wettelijk minimumloon. En de persoonlijke begeleiding, hard nodig om de uitstroom van een arbeidsgehandicapte naar een reguliere baan kansrijk te maken, wordt nagenoeg wegbezuinigd.

Het risico is groot dat veel arbeidsgehandicapten daardoor uiteindelijk in de bijstand belanden en dus thuis achter de geraniums.

De protesterende SW’ers komen woensdag om 12:00 uur vanaf het Buitenhof via het Binnenhof naar het Plein toe, allen met een symbolische geranium in de hand. Tijdens de manifestatie zullen onder andere Edith Snoey (voorzitter Abvakabo FNV) en diverse Tweede Kamerleden, waaronder Job Cohen (PvdA) en Emile Roemer (SP) het woord voeren.

Een medewerker uit de sociale werkvoorziening zal Ineke van Gent, voorzitter Vaste Kamercommissie voor SZW, bijna 20.000 opgehaalde handtekeningen voor het manifest ‘De sociale werkvoorziening verdient beter’ aanbieden. Tot slot zal ook staatsecretaris De Krom kort aanwezig zijn om vragen van aanwezige SW-medewerkers te beantwoorden.

Plaats een reactie