App helpt vogels waddengebied vinden en herkennen

Nog nooit was vogels herkennen in het Waddengebied zo gemakkelijk. Met de app ‘Wadvogels’ lanceert Vogelbescherming Nederland een prachtige digitale vogelgids en een unieke vogelherkenningsapp ineen.

Geef vogels in het waddengebied rust.

Inclusief 180 hoogwaardige illustraties van Elwin van der Kolk en een slimme determinatietool. De gratis app is onderdeel van het project Rust voor vogels, Ruimte voor mensen waarmee Vogelbescherming samen met vijf andere natuurorganisaties de omstandigheden voor vogels in het waddengebied wil verbeteren en tegelijkertijd de natuurbeleving voor recreanten vergroten.

Met de app ‘Wadvogels’ is het niet alleen gemakkelijk om de vogels in het waddengebied te herkennen, het wordt vooral ook leuk om te doen. De gratis app bevat een vogelgids met de 180 meest voorkomende vogelsoorten in het waddengebied, inclusief beschrijvingen, illustraties en geluiden. Bijzonder handig is de determinatiefunctie waarmee ook beginners in slechts vier stappen de meeste vogelsoorten op naam kunnen brengen. Zelfs moeilijke soortgroepen als steltlopers zijn zo een stuk gemakkelijker te herkennen.

Vogelbescherming Nederland

Vogels vinden in het waddengebied
De app heeft nog meer handige functies. Met behulp van de gps-functie leidt de app je naar de leukste vogelgebieden in het waddengebied. Dus wie bijvoorbeeld op Terschelling is, ziet meteen waar de mooie vogelplekken in de buurt te vinden zijn. Per gebied staat beschreven welke bijzondere vogels je er aan kunt treffen. Handig is ook de getijdentabel die in de app is verwerkt. Met een druk op de knop weet de gebruiker wanneer het hoogwater is en wanneer laagwater op de plek waar de hij/zij zich bevindt. Dat is handig om te weten omdat bij hoogwater in de meeste gebieden in het waddengebied meer vogels te zien zijn.

Rust voor vogels, Ruimte voor mensen
De app ‘Wadvogels’ is onderdeel van het project Rust voor vogels, Ruimte voor mensen. Het doel van dit project is enerzijds meer rust creëren voor vogels in het waddengebied door nieuwe broedplaatsen en hoogwatervluchtplaatsen in te richten. Anderzijds wil het project bezoekers meer van wadvogels laten genieten door natuurbeleving dichterbij te brengen.

App helpt vogels waddengebied vinden en herkennen

Dit gebeurt niet alleen door nieuwe vogelkijkplekken te creëren. Maar ook door het ontwikkelen en verspreiden van gratis vogelherkenningskaarten, verrekijkeruitleenpunten, educatieve posters en borden, animatiefilms en fiets- en wandelroutes.

De app ‘Wadvogels’ is dus de eerste in een serie prikkelende, educatieve en informatieve producten, speciaal gericht op het genieten en ontdekken van de vogels van het waddengebied. De filosofie erachter is eenvoudig: hoe meer mensen genieten van vogels en natuur in het waddengebied, hoe groter de steun voor behoud en herstel.

‘Rust voor vogels, Ruimte voor mensen’ is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van ruim drie miljoen euro van het Waddenfonds. Vogelbescherming realiseert dit project in nauwe samenwerking met Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, It Fryske Gea, Landschap Noord-Holland en Groninger Landschap.

Plaats een reactie