Apothekersvereniging KNMP maakt zich zorgen over de zorg

0
611

Op dit moment is de formatie van een nieuw kabinet in volle gang. De zorgsector is de afgelopen jaren sterk veranderd. De economische ontwikkelingen maken het waarschijnlijk dat gezondheidszorg ook de komende jaren zal veranderen.

De vergrijzing komt bovendien steeds sneller op ons af. De KNMP geeft om zorg. Daarom geeft de KNMP vier uitgangspunten mee om de zorgkwaliteit vanuit apothekersperspectief te garanderen en te verbeteren.

1. Acht uur per dag inloopspreekuur voor de patiënt!
Laagdrempelige zorg in de eerstelijns houdt de zorgkosten laag. Patiënten kunnen immers in een vroeg stadium met vragen terecht bij kundige professionals. Apotheken nemen met hun laagdrempeligheid en fijnmazige netwerk een unieke positie in de zorgketen in. Patiënten kunnen er terecht met een breed scala aan zorggerelateerde vragen.

2. Repareer kinderziektes marktwerking
De afgelopen jaren heeft marktwerking zijn intrede in de zorg gedaan. Deze marktwerking is nieuw en kent daarom nog kinderziektes. Enkele voorbeelden:
– De marktwerking heeft tot nu toe geleid tot een explosie van administratieve lasten en logistieke problemen in de apotheek;
– Voor individuele apotheken is het lastig onderhandelen met grote verzekeraars over het aanbieden van extra (betaalde) zorg;
– De NZa, die toeziet op de implementatie van marktwerking in de zorg, functioneert nog niet naar behoren.

3. Eerstelijnszorg; de patiënt centraal
Hoe meer de apotheker weet van de patiënt, hoe beter de zorg wordt. Ook voor andere zorgaanbieders geldt dat ze goed op de hoogte dienen te zijn. De voorgestelde bekostigingsstructuur van integrale bekostiging, werkt echter fragmentering en hokjesdenken in de hand. Niet de patiënt, maar de te declareren handeling lijkt voorop te moeten staan. De KNMP pleit ervoor dat de patiënt centraal staat.

4. Patiënt kiest eigen huisapotheek
Goede zorg vraagt om verantwoordelijke zorgaanbieders. Op dit moment is de apotheker niet verantwoordelijk voor het medicatiedossier van de patiënt en kunnen patiënte shoppen voor hun medicijnen. De invoering van een huisapotheek, een vaste apotheek voor de patiënt, zorgt ervoor dat de patiënt beter geholpen wordt.

Goede zorg is goedkope zorg!
De afstand tussen patiënt en zorgverlener moet zo klein mogelijk zijn. Zorg dient daarom in de buurt van de patiënt plaats te vinden, door zorgverleners die ook formeel verantwoordelijk zijn voor de patiënt. En niet alleen voor de handeling die ze verrichten. Goede zorg, dichtbij de patiënt, is ook goedkopere zorg. Er worden minder fouten gemaakt en patiënten slikken beter hun medicijnen.