Apothekers: goed gebruik van medicijnen voorkomt verspilling

Goed gebruik van medicijnen voorkomt verspilling. Hergebruik van medicijnen is niet de oplossing.

De aanpak van internist-oncololoog in Doetinchem, die verspilling van medicijnen terug wil dringen door overgebleven medicijnen in te zamelen en vervolgens aan andere patiënten te verstrekken, levert – ondanks de goede bedoelingen – risico’s op voor de patiënt.

Verspilling van geneesmiddelen is ook apothekers een doorn in het oog. De oplossing moet echter worden gezocht in het doelmatig voorschrijven en afleveren van medicijnen. Ook kunnen flexibele verpakkingsgroottes van geneesmiddelen verspilling tegengaan.

Van teruggebrachte medicijnen kan de kwaliteit en veiligheid niet worden gegarandeerd. Bovendien klopt het medicatiedossier niet meer, wanneer de patiënt geneesmiddelen ontvangt die niet in zijn dossier worden opgenomen. Daardoor ontstaat het risico dat de patiënt geneesmiddelencombinaties gaat gebruiken die gevaarlijk zijn.

Er zijn al apothekers die op innovatieve wijze verspilling van medicijnen voorkomen. Een goed voorbeeld in de openbare farmacie is Apotheek Flevowijk in Kampen, waar apotheker Dick Tromp een chronische medicatie service heeft opgezet voor ruim 600 patiënten. Hiermee heeft hij overgebruik van medicijnen weten te verminderen.

Ook ziekenhuisapothekers hebben manieren bedacht om zo zuinig mogelijk om te gaan met de vaak zeer kostbare medicijnen die in ziekenhuizen worden gebruikt. Door het ‘clusteren’ van patiënten, die hetzelfde geneesmiddel toegediend moeten krijgen, zorgen apothekers ervoor dat de dure medicijnen niet hoeven te worden weggegooid.

Plaats een reactie