Apothekers bezorgen liever geen medicijnen

Veel apothekers beperken zo veel mogelijk het thuis bezorgen van medicijnen, terwijl de kosten voor het bezorgen zijn opgenomen in het apotheektarief. Wat zij niet hoeven uit te geven, is dan winst voor de apothekers.

Uit een rondgang langs websites van apothekers blijkt dat zij vrijwel steeds aangeven dat bezorging bij voorkeur alleen plaatsvindt bij mensen die zelf niet in staat zijn om naar de apotheek komen. Bezorging van medicijnen is dus verre van vanzelfsprekend. Dat geldt vooral voor bezorging buiten het eigen verzorgingsgebied. Sommige apotheken berekenen incidenteel ook kosten door aan de patiënt voor bezorging.

Dat apothekers minder geld uitgeven aan de bezorging van medicijnen wordt ondersteund door het rapport ‘Inkoopvoordelen en praktijkkosten apotheekhoudenden 2009, 2010 en 2011’ van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Een standaardapotheek heeft in 2009 een vergoeding van elf duizend euro gekregen voor het bezorgen van medicijnen maar heeft daar in werkelijkheid acht duizend euro aan uitgegeven. Het verschil van drie duizend euro is voor de apotheker zelf.

Niettemin heeft de apothekersorganisatie KNMP gemeend een klacht te moeten indienen bij de Reclame Code Commissie tegen De Thuisapotheek; verwijt aan De Thuisapotheek is dat de organisatie op zijn website vermeldt dat het altijd medicijnen gratis bezorgt, waar dan ook in Nederland. De KNMP wil dat die mededeling wordt geschrapt. Morgen is de zitting bij de Reclame Code Commissie.

De reclameklacht van de KNMP staat niet op zichzelf. De afgelopen periode heeft de KNMP op diverse wijzen getracht het handelen van De Thuisapotheek te belemmeren. Zo heeft de KNMP bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg geklaagd, maar de inspectie heeft geen enkele aanleiding gezien om actie te ondernemen, aangezien De Thuisapotheek zich keurig aan de regels houdt. Ook minister Schippers van Volksgezondheid heeft recent opgemerkt dat zij zich kan vinden in de werkwijze van De Thuisapotheek.

De Thuisapotheek is gevestigd in Rotterdam en levert op voorschrift van de arts medicijnen aan patiënten in heel Nederland. De dienstverlening van De Thuisapotheek bestaat uit het aanvragen van (herhaal)recepten bij de huisarts, het bezorgen van medicijnen op een adres waar ook in Nederland, het bijhouden van een medicijnpaspoort en het declareren van de kosten bij de verzekeringsmaatschappij van de patiënt. De Thuisapotheek is HKZ-gecertificeerd volgens de ISO 9001-norm, waarmee De Thuisapotheek voldoet aan de in de branche geldende Nederlandse kwaliteitsnormen. De Thuisapotheek heeft 18.000 patiënten door heel Nederland.

Plaats een reactie