Apotheker en huisarts voorkomen samen ziekenhuisopnamen

Vandaag promoveert Anne (A.J.) Leendertse aan de Universiteit Utrecht, met het onderzoek getiteld “Hospital Related to Medication (PHARM).” Anne Leendertse deed onderzoek naar vermijdbare ziekenhuisopnamen die veroorzaakt worden door verkeerd medicijngebruik.

Jaarlijks belanden ongeveer 16.000 mensen hierdoor in het ziekenhuis. Dit kost de maatschappij jaarlijks 94 miljoen euro. De belangrijkste boodschap van haar onderzoek is dat dit voorkomen kan worden, als de apotheker en huisarts aan nog intensievere begeleiding doen.

Intensieve begeleiding in het PHARM-onderzoek in 4 stappen:
De apotheker selecteerde patiënten die een groot risico hadden om te worden opgenomen in het ziekenhuis. De patiënt werd gevraagd of hij of zij mee wilde werken en alle medische gegevens en medicatie gegevens werden van de patiënt verzameld.

Stap 1:
De apotheker ging met de patiënt praten over zijn of haar ervaringen met geneesmiddelen. Wat hij of zij ervan vond, of ze klachten hadden en hoe ze de geneesmiddelen gebruikten.

Stap 2:
De apotheker en de huisarts beoordeelden samen of er mogelijke problemen waren bij de behandeling van de patiënt met zijn of haar geneesmiddelen. Of alle klachten wel werden behandeld, of er mogelijk bijwerkingen waren, of alle geneesmiddelen bij elkaar een goede combinatie waren en of de patiënt alle geneesmiddelen goed kon gebruiken.

Stap 3:
Daarna gingen de apotheker en de huisarts samen overleggen wat voor de patiënt de beste behandeling met geneesmiddelen zou zijn, op dat moment. Samen maakten ze een plan voor verbetering.

Stap 4:
De plannen van de apotheker en de huisarts werden besproken met de patiënt en met hem of haar overlegd wat er ging veranderen aan de geneesmiddelen. Vervolgens evalueerden de apotheker en de huisarts regelmatig of de behandeling volgens plan verliep en of het plan moest worden bijgesteld.

Doelgroep
Vooral oudere patiënten met meerdere geneesmiddelen, met meerdere ziektes, met minder goed werkende nieren, een verminderde cognitie, wonend in een verzorgings- of verpleeghuis of die hun geneesmiddelen anders gebruiken dan de instructies van de arts, hebben een hoger risico op zo’n ziekenhuisopname. Vooral voor deze groep is extra begeleiding van belang.

Resultaat
364 patiënten met deze intensieve begeleiding werden vergeleken met 310 patiënten zonder deze begeleiding. In de intensieve begeleidingsgroep waren minder ziekenhuisopnames die veroorzaakt werden door geneesmiddelen. Dit beschermende effect was groter bij patiënten die meerdere ziektes hadden. 30 patiënten met vijf ziektes zouden op deze manier begeleid moeten worden om één ziekenhuisopname door geneesmiddelen te voorkomen.

KNMP verheugd met resultaten

De KNMP heeft het verminderen van het aantal potentieel vermijdbaar ziekenhuisopnamen als gevolg van medicatiegebruik, tot beleidsspeerpunt gemaakt. De KNMP is dan ook zeer verheugd met de resultaten het onderzoek dat is uitgevoerd door Anne Leenderste vanuit het Universitair Medisch Centrum Utrecht.

Plaats een reactie