Apotheken krijgen een 6,9

De servicekwaliteit van Nederlandse apotheken verschilt behoorlijk volgens deelnemers aan het onderzoek naar de kwaliteit van zorgverlening door apothekers, uitgevoerd door de Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging (CCUVN).

Met een gemiddeld eindcijfer van 6,9 gaat het volgens apotheekklanten vaak goed, maar is er ook nog sprake van voldoende verbeterpunten.

Volgens de 266 deelnemers aan het onderzoek van de CCUVN zijn de respondenten vooral tevreden over de klantvriendelijkheid en de informatieverstrekking van hun apotheek. Wat opvalt is dat 70% van de klanten het idee heeft dat de apotheek goed op de hoogte is van hun medische situatie. Iets meer dan de helft van de patiënten krijgt goede informatie over de werking van medicijnen in combinatie met andere middelen. Iets wat vaak voorkomt bij mensen met de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa. Als een klant echter geen informatie krijgt, dan blijkt de apotheek vaak ook niet op de hoogte te zijn van de medische situatie van de patiënt. Ander punt van kritiek is dat klanten die al jaren het middel mesalazine gebruiken, aangeven dat het middel vaak niet op voorraad is als zij met een herhaalrecept komen.

Nascholing
Opvallend is dat een kwart van de mensen die een mesalazine merkmedicijn krijgt voorgeschreven, een goedkoper generiek middel meekrijgt van de apotheker. Bijna de helft van deze mensen wordt hier niet over geïnformeerd en er vindt ook geen overleg plaats met de behandelend arts.

Probleem hierbij is dat mesalazines niet onderling uitwisselbaar zijn, omdat elk middel op een andere plek in het maagdarmkanaal vrijkomt. Het krijgen van een ander middel kan dus nadelige gevolgen hebben voor de patiënt. Het is onduidelijk of apothekers voldoende op de hoogte zijn van deze gevolgen.

Daarom zal de CCUVN de komende tijd nascholing geven aan apothekers. Er wordt hierbij meer aandacht gegeven aan het ziektebeeld crohn en colitis en aan medicatiegebruik. Er zal vooral gewezen worden op de nadelige gevolgen van het uitwisselen van mesalazines en de werking van de verschillende mesalazines.

Plaats een reactie