Apotheken en farmaceutische groothandel in zwaar weer

De liberalisering voor apotheken en de farmaceutische groothandel die sinds begin 2012 van kracht is, leidt tot grote problemen in de sector. Inmiddels is een groot aantal apotheken in de rode cijfers terechtgekomen. De distributie van geneesmiddelen is door het preferentiebeleid structureel verlieslatend.

De branchevereniging van ketenapotheken (ASKA) en de brancheorganisatie van farmaceutische groothandels (BG Pharma) luiden de noodklok. Als de verzekeraars en de overheid niet snel ingrijpen, zal de liberalisering al op korte termijn leiden tot kaalslag onder apotheken en verschraling van de zorgverlening aan patiënten.

De huidige problemen in de farmaceutische sector komen door een achterblijvende ontwikkeling van het medicijngebruik en een snelle daling van de prijzen van geneesmiddelen, tegen de verwachting in van alle betrokken partijen. Op zichzelf is dit een goede ontwikkeling, maar eind vorig jaar is bij het sluiten van contracten uitgegaan van een substantiële volumegroei in 2012. Een andere reden is dat zorgverzekeraars de nieuwe farmaceutische prestaties nog maar in beperkte mate en budgetneutraal hebben ingekocht voor 2012, om niet geconfronteerd te worden met kostenoverschrijdingen. Het omgekeerde is nu echter het geval en de farmaceutische branche krijgt hiervan de rekening gepresenteerd.

Groothandel levert met verlies af
De farmaceutische groothandel heeft last van het preferentiebeleid. Uit de marges op de ingekochte en afgeleverde geneesmiddelen wordt de dienstverlening betaald, waarbij inbegrepen de distributie. Door het preferentiebeleid zijn de marges zo laag geworden dat de distributie niet meer kostendekkend is. Het gevolg is dat er structurele verliezen geleden worden. De inkoopkracht van de farmaceutische groothandel kan hersteld worden indien betrokken partijen met elkaar zoeken naar alternatieven voor het preferentiebeleid. Ook dienen alle partijen zich te realiseren dat de inkoop en een betrouwbare distributie van geneesmiddelen kosten met zich meebrengt. BG Pharma pleit daarom voor een faire distributievergoeding.

Heffingen nekken apothekers
Een belangrijk knelpunt voor apotheken is de zogenaamde claw-back. Contracten van zorgverzekeraars gaan momenteel standaard uit van heffingen voor apotheken die dateren uit een tijd met vastgestelde marktprijzen. In een markt met vrije, lagere prijzen van geneesmiddelen lijden apothekers mede daardoor massaal verlies. Steeds meer apothekers zien zich gedwongen openingstijden aan te passen of locaties te sluiten. De patiënt is daarvan uiteindelijk de dupe. ASKA bepleit daarom afschaffing of ten minste opschorting van de claw-back, om de apothekers althans enige lucht te geven. Op korte termijn zou deze lucht ook geboden kunnen worden door een tijdelijke verhoging van de receptregelvergoeding door zorgverzekeraars.

Overleg dringend noodzakelijk
Verzekeraars worden uitgenodigd om samen met de branches maatregelen te nemen, maar zijn tot op heden nog niet erg gevoelig gebleken voor de problemen die zich bij apotheken en in de farmaceutische distributie aftekenen. Daardoor dreigt uiteindelijk de patiënt de rekening gepresenteerd te krijgen. BG Pharma en ASKA roepen de verzekeraars en de overheid op om samen en op korte termijn de zaak te bespreken en maatregelen te nemen. Dan wordt voorkomen dat problemen zich dit jaar blijven opstapelen en kunnen patiënten gegarandeerd toegang blijven houden tot hun geneesmiddelen.

1 gedachte over “Apotheken en farmaceutische groothandel in zwaar weer”

  1. Het is heel simpel op te lossen schaf de zorgverzekeraars af die kosten van 100 miljoen in de gezondheidszorg 15 miljoen dat is dus 15%!!! Ik zou zeggen weg ermee, want alle medicijen in Nederland kosten nog bij elkaar nog geen 8%. Weg met de zorgverzekeraars dan hoef ik niet te wachten, want de assistens in mijn apotheek werken zich te pletter!!

    Beantwoorden

Plaats een reactie