Apotheekorganisaties teleurgesteld over tarief 2011

De gezamenlijke apotheekorganisaties zijn teleurgesteld over de verlaging door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) van het apotheektarief voor 2011. De NZa verlaagt het tarief van gemiddeld €7,91 naar €7,50. Deze tariefverlaging komt nagenoeg overeen met het verlies van circa 1 arbeidsplaats per apotheek. Daardoor komt het veilig medicijngebruik van patiënten in het geding.

Apotheken massaal in actie voor medicatieveiligheid
Apothekers en hun assistenten hebben van 8 t/m 14 december massaal actie gevoerd om een verlaging van het tarief te voorkomen. Zij maken zich zorgen omdat zij in hun apotheken met steeds minder mensen steeds meer werk moeten verrichten. Dit in de wetenschap dat door de controle in de apotheek van recepten jaarlijks ca. 1 miljoen potentiële gezondheidsrisico’s voor patiënten worden voorkomen.

Theoretische benadering NZa
De gezamenlijke apotheekorganisaties zijn het oneens met de wijze waarop de NZa het tarief 2011 heeft berekend. De NZa werkt met een theoretische ‘standaardapotheek’ die er financieel veel rooskleuriger voor staat dan de gemiddelde apotheek in Nederland. Dat komt omdat niet alle kosten die een apotheek maakt door de NZa bij de standaard apotheek worden meegeteld, bijvoorbeeld financieringskosten. Daarnaast baseert de NZa het tarief op nieuwe “kostprijsprincipes”, die er op neerkomen dat het inkomen van de zorgverlener – voor een apotheker gesteld op €80.000 bruto per jaar – de sluitpost vormt voor de bedrijfsrisico’s en investeringen van een apotheek.

Inkoopbeleid verzekeraars
Ook het inkoopbeleid van zorgverzekeraars is van groot belang voor de inkomsten van een apotheek. Verzekeraars beperken de zorgaanspraak voor veelgebruikte medicijnen tot één merk, waarmee de kosten van medicijnen dalen. Voor 2011 hebben de zorgverzekeraars een uitbreiding van dit inkoopbeleid aangekondigd. De gevolgen hiervan voor de apotheekinkomsten worden tot grote teleurstelling van de gezamenlijke apotheekorganisaties door de NZa niet meegenomen in de tariefberekening. Dit, terwijl de NZa zelf constateert dat 40% van de apotheken verlies maakt.

Het aangekondigde tarief van de NZa en het inkoopbeleid 2011 van zorgverzekeraars tezamen betekent dat een apotheek in 2011 ongeveer €50.000 inlevert. Landelijk gaat het dus om een extra bezuiniging van ongeveer €100 miljoen op de apotheken. Na de ontslagronde in de afgelopen periode (1.600 assistenten ontslagen) dreigen nu opnieuw (gedwongen) ontslagen in de branche.

Plaats een reactie