Apotheek Seinpost onder verscherpt toezicht

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft apotheek Seinpost in Scheveningen onder verscherpt toezicht gesteld voor de duur van drie maanden. De apotheek bleek de door de inspectie gevraagde verbeteringen op het gebied van medicatiebewaking en receptverwerking onvoldoende te hebben doorgevoerd. Bovendien heeft de apotheker de inspectie tussentijds incorrect geïnformeerd.

De inspectie bezocht dit voorjaar 90 apotheken. Apotheek Seinpost was een van hen. Tijdens het eerste bezoek van de inspectie op 17 maart 2011 trof de inspectie risico’s voor de patiëntveiligheid op het gebied van ondermeer medicatiebewaking, receptverwerking en opslag en faciliteiten. De apotheker werd gevraagd zo snel mogelijk een aantal maatregelen te treffen om deze risico’s te elimineren dan wel te beheersen. 

Tijdens een herinspectie op 6 september 2011 constateerde de inspectie dat de risico’s voor de patiëntveiligheid op het gebied van receptverwerking, medicatiebewaking en opslag en faciliteiten nog steeds aanwezig waren en er geen structurele verbeteringen zijn doorgevoerd. Bovendien heeft de apotheker de inspectie tussentijds incorrect geïnformeerd. Om deze reden heeft de inspectie per 13 september 2011 verscherpt toezicht ingesteld voor de duur van drie maanden.

Het verscherpte toezicht wordt pas opgeheven wanneer de apotheek voldoet aan de voorwaarden voor verantwoorde zorg. Indien ook na de periode van drie maanden geen structurele verbeteringen zijn doorgevoerd, zal de inspectie de minister adviseren de apotheek een aanwijzing te geven in het kader van de Kwaliteitswet zorginstellingen.

Plaats een reactie