Apotheek MST krijgt GMP-Z certificaat

Op 14 september 2011 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg een zogeheten GMP-Z (1) inspectie uitgevoerd bij de apotheek van ziekenhuis Medisch Spectrum Twente te Enschede. Op basis hiervan heeft de Inspectie aan de apotheek het GMP-Z certificaat toegekend.

Tijdens zo’n inspectiebezoek worden alle processen, ruimten en apparatuur met betrekking tot het bereiden van geneesmiddelen, incl medische gassen en radiofarmaca beoordeeld.

Bij een GMP-Z inspectie komen ook aspecten aan de orde als cultuur (kwaliteitsdenken en doen), het werken conform protocol, de training van medewerkers, alsmede de validatie van ruimten en apparatuur. Ook interne audits maken onderdeel uit van een GMP-Z inspectie.

De inspectie heeft de Raad van Bestuur en het management van de apotheek laten weten zeer tevreden te zijn. Alle onderzochte items voldeden aan de criteria, waarbij het cytostatica bereidingsproces en de bereidingen voor de nucleaire geneeskunde uitermate positief in het oog sprongen.

De Raad van Bestuur, het management en alle medewerkers van de apotheek, de nucleaire geneeskunde en medische gassen, zijn er bijzonder trots op dat alle verrichte inspanningen hebben geleid tot dit resultaat.

De apotheek van Medisch Spectrum Twente heeft als kerntaken: het leveren van goede farmaceutische zorg, waaronder het aanleveren van geneesmiddelen, medicatiebewaking, therapeutische advisering, bevoorraden van afdelingen binnen het ziekenhuis en in de naburige verpleeghuizen, bereiden van cytostatica, bereiding van geneesmiddelen op maat, advies bij toxicologie, farmaceutische begeleiding bij opname en ontslag, alsmede het verantwoord inkopen van geneesmiddelen. Deze taken worden verricht door 125 medewerkers.

(1) GMP-Z = Good Manufacturing Practice ziekenhuisfarmacie oftewel een goede manier van het bereiden van geneesmiddelen

Plaats een reactie