Apotheek in Akkrum mag geen volwaardige apotheek meer zijn

Op last van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) mag de vestiging in Akkrum van apotheek Mid Frysl(aa)n niet meer als volwaardige apotheek functioneren. In Akkrum mogen alleen nog geneesmiddelen worden overhandigd waarvan de recepten elders zijn verwerkt en klaargemaakt. Tijdens een onaangekondigd bezoek bleek in Akkrum geen apotheker werkzaam en constateerde de inspectie veel andere gebreken.

Geen apotheker
De vestiging in Akkrum was bij de inspectie niet bekend als apotheek en er is ook geen apotheker ingeschreven. Dat is volgens de Geneesmiddelenwet wel een vereiste om bijvoorbeeld recepten te mogen verwerken. Omdat de apotheek daarmee de Geneesmiddelenwet overtreedt, heeft de inspectie proces-verbaal opgemaakt. Dit resulteert mogelijk in een boete.

Mogelijke risico’s voor patiënten
Tijdens een onaangekondigd bezoek constateerde de inspectie ook andere gebreken die kunnen leiden tot risico’s voor patiënten. Zo was niet aantoonbaar dat de medicatiebewaking correct wordt uitgevoerd. Medicatiebewaking is belangrijk om te voorkomen dat een patiënt een geneesmiddel ontvangt dat een wisselwerking kan hebben met andere middelen die de patiënt gebruikt. Verder vertoonde de werkwijze bij de receptafhandeling gebreken waardoor fouten bij het etiketteren van geneesmiddelen mogelijk niet ontdekt worden. Het gevolg hiervan kan zijn dat een patiënt een verkeerde dosering inneemt.

Ook bleek dat in de apotheek een groot aantal geneesmiddelen aanwezig waren waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken was. Verder was niet duidelijk of de geneesmiddelen onder de juiste omstandigheden waren opgeslagen doordat temperatuurregistraties ontbraken. Een gedocumenteerd kwaliteitssysteem ontbrak, terwijl dit in apotheken wel vereist is. Ten slotte constateerde de inspectie tekortkomingen die te maken hebben met de faciliteiten. Zo ontbreekt een privacyruimte en was er wateroverlast als gevolg van een bevroren afvoer.

Maatregelen
Vanaf vandaag mogen geen recepten meer worden verwerkt in Akkrum. Er mogen uitsluitend nog geneesmiddelen aan patiënten worden overhandigd die elders zijn klaargemaakt. Voor het weekend moeten de voorraden geneesmiddelen weggehaald worden en de etiketprinters en etiketten verwijderd. Mocht tijdens een onaangekondigde inspectie blijken dat er nog apotheekwerkzaamheden uitgevoerd worden, dan zal de locatie per direct volledig gesloten worden.

Plaats een reactie