Antitumorreactie bij allogene stamceltransplantaties

Allogene stamceltransplantaties vormen een belangrijke behandeloptie voor patiënten met een hematologische maligniteit (kwaadaardigheid). Door deze transplantaties is er kans op genezing. Dit komt door het zogenaamde graft-versus-tumor effect: een afweerreactie van donor-T-cellen gericht tegen tumorcellen van de patiënt. Helaas gaat deze antitumorreactie vaak ermee gepaard dat gezonde weefsels van de ontvanger aangetast worden.

Internist/hemato-oncoloog Henriëtte Levenga deed onderzoek naar de combinatie van minder intensieve chemotherapie voorafgaand aan transplantatie, gevolgd door toedienen van donor-T-cellen enkele maanden later om het effect tegen de tumorcellen te versterken. De sterfte onder patiënten in het eerste jaar na de transplantatie nam hierdoor af. Anderzijds blijft het nodig om op andere manieren de antitumorreactie te versterken.

Wat dit laatste betreft, deed Levenga onderzoek met dendritische cellen. Deze cellen spelen een belangrijke rol in het aansturen van de T-cellen. Uit dit onderzoek blijkt dat de dendritische cellen geen afweerreactie tegen gezonde weefsels initiëren, maar ook nog geen duidelijke afweerreactie tegen de tumorcellen.

Ook deed Levenga onderzoek naar de antitumorreactie na allogene transplantatie, bij patiënten met niercelcarcinoom. Er zijn aanwijzingen voor een antitumorreactie, maar deze behandeling is nog te intensief. Verdere ontwikkeling én vermindering van de intensiteit van deze behandeling is nodig voordat allogene transplantatie toepasbaar wordt voor patiënten met een niet-hematologische maligniteit.

Biografie
Henriëtte Levenga (Veendam, 1970) studeerde geneeskunde in Groningen. Bovenstaand onderzoek verrichtte ze op de afdelingen Medische Oncologie en Tumor Immunologie van het UMC St Radboud, binnen de onderzoeksinstituten Oncologie en Nijmegen Centre for Molecular Life Sciences van het UMC St Radboud. Levenga is werkzaam als internist hemato-oncoloog in het Groene Hart Ziekenhuis te Gouda.

Promotiegegevens
Promovendus: Mevrouw drs. T.H. Levenga
Titel promotie: Allogeneic stem cell transplantation: exploration of new indications and strategies to exploit graft-versus-tumor immunity for cancer treatment
Promotors: De heer prof. dr. Th. J.M. de Witte, de heer prof. dr. C.J.A. Punt
Copromotors: De heer dr. H. Dolstra, de heer dr. R.A.P. Raymakers (UMCU), de heer dr. N.P.M. Schaap
Datum: woensdag 1 december 2010, 10:30 uur
Locatie: Academiezaal Aula, Comeniuslaan 2
Faculteit: Faculteit der Medische Wetenschappen

Plaats een reactie