Antipsychotica voor gedragsproblemen bij ouderen met dementie

Bart Kleijer onderzocht tijdens zijn promotieonderzoek de voor- en nadelen van antipsychotica voor de behandeling van gedragsproblemen bij ouderen met dementie. Het bij deze patiënten toedienen van antipsychotica staat sterk ter discussie, gezien de geringe werkzaamheid en de verhoogde kans op ernstige bijwerkingen. Hoewel de cardiovasculaire bijwerkingen van antipsychotica lijken mee te vallen, stelt de promovendus dat het op grote schaal voorschrijven van antipsychotica voor probleemgedrag bij patiënten met dementie niet te verdedigen is.

Kleijer vond in zijn onderzoek een grote variatie in antipsychoticagebruik bij patiënten met dementie in verschillende verpleeg- en verzorgingsinstellingen in Nederland, uiteenlopend van 5% tot en met 52%. Deze variatie blijkt niet alleen samen te hangen met de mate van probleemgedrag van de patiënten, maar ook met kenmerken van de instellingen. De instellingen met de meeste voorschriften voor antipsychotica waren vaker grootschalig van opzet, gelegen in stedelijk gebied en hadden de laagste cliënttevredenheid.

Het onderzoek van Kleijer naar de werkzaamheid laat zien dat na het starten met antipsychotica bij slechts één op de zes patiënten verbetering in het beloop van de klachten optrad. Geïnterviewde specialisten ouderengeneeskunde hadden echter een positiever beeld van de werkzaamheid.

Verder onderzocht de promovendus drie mogelijke bijwerkingen van de antipsychotica. Het risico op het krijgen van een beroerte bleek vooral in de eerste weken van de behandeling verhoogd. Kleijer vond echter geen verband tussen gebruik van antipsychotica en het risico op trombose, longembolie of hartinfarct.

Promotiegegevens
Promovendus: Bart Kleijer
Faculteit: Faculteit Bètawetenschappen
Proefschrift: Balancing the benefits and risks of antipsychotic use in elderly patients
Promotor 1: Prof. dr. A.C.G. Egberts
Promotor 2: Prof. dr. M.W. Ribbe
Copromotor 1: Dr. R.J. van Marum
Copromotor 2: Dr. E.R. Heerdink
Datum en tijd: 19/10/2011 10:30
Locatie: Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht

Plaats een reactie