Antipsychotica en parkinson bij ouderen

Antipsychotica kunnen verschijnselen van de ziekte van Parkinson veroorzaken en ouderen zijn hier gevoelig voor. Wilma Knol bestudeerde tijdens haar promotieonderzoek onder andere waarom niet elke oudere even gevoelig is voor door antipsychotica geïnduceerd parkinsonisme.

Knol constateert in haar studie met 150 ouderen, gemiddeld 83 jaar oud, dat er bij 46% sprake was van Parkinsonisme bij het gebruik van het antipsychoticum haloperidol. Bij het bestuderen van de relatie tussen verschillende genetische polymorfismen en door antipsychotica geïnduceerd parkinsonisme zag de promovendus een afname van risico bij vrouwelijke dragers met een variatie (-759T allel) in het serotonine 2C-receptorgen.

Promotiegegevens
Promovendus: Wilma Knol
Faculteit: Faculteit Bètawetenschappen
Proefschrift: Antipsychotic induced parkinsonism in the elderly: assessment, causes and consequences
Promotor 1: Prof. dr. A.F.A.M. Schobben
Promotor 2: Prof. dr. A.C.G. Egberts
Copromotor 1: Dr. R.J. van Marum
Copromotor 2: Dr. P.A.F. Jansen
Datum en tijd: 12/10/2011, 14:30 uur
Locatie: Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht

Plaats een reactie