Antilichamen van de lama als bescherming tegen HIV-1

Wereldwijd zijn meer dan 60 miljoen mensen geïnfecteerd geraakt met het HIV-virus en ongeveer de helft ervan is er door overleden. In een poging om de pandemie te stoppen wordt naarstig gezocht naar een vaccin. Maar tegelijkertijd wordt er ook met interesse gekeken naar preventieve middelen. Vooral wanneer zulke middelen bescherming kunnen bieden tegen seksuele transmissie, goedkoop geproduceerd en gedistribueerd kunnen worden en de gebruiker zonder discussie met de partner dit soort middelen kan aanbrengen. Andrea Gorlani onderzocht hoe antilichamen van de lama ontwikkeld kunnen worden tot een medicijn dat het virus neutraliseert.

Antilichamen van de lama (ook wel VHHs genoemd) hebben grote potentie in het neutraliseren van verschillende HIV-1-subtypes, inclusief de subtypes die voorkomen in sub-Sahara-Afrika. Deze zouden daardoor bescherming kunnen bieden in de vorm van een goedkope microbicide.

Gorlani onderzocht hoe deze VHHs ontwikkeld kunnen worden tot een medicijn. Ze heeft de ruimtelijke structuur van VHH D7 opgehelderd en daardoor een manier kunnen voorstellen hoe het antilichaam het virus neutraliseert. Ook heeft de promovendus belangrijke parameters gevonden die invloed hebben op de efficiëntie van de secretie van het molecuul, wat van belang is voor een goedkope productie. Als laatste heeft ze verschillende condities getest die de VHH zou kunnen tegen komen tijdens applicatie van het middel en hierbij laten zien dat dit robuuste moleculen zijn die effectief hun virusneutraliserende activiteit kunnen uitoefenen.

Promotiegegevens
Promovendus: Andrea Gorlani
Faculteit: Faculteit Bètawetenschappen
Proefschrift: Development of llama single-domain antibodies as ingredient for an HIV-1 entry-inhibitor microbicide.
Promotor 1: Prof. dr. ir. C.T. Verrips
Datum en tijd: 9/1/2012 10:30
Locatie: Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht