Antibioticagebruik bij kinderen in het ziekenhuis

In zijn proefschrif beschrijft Yves Liem de gebruikspatronen van antibiotica in ziekenhuizen, in het bijzonder in neonaten, en de klinische gevolgen daarvan. Hij onderzoekt behandelingsduur, antibioticumkeuze en totale hoeveelheid. Het zorgvuldig toepassen van antibiotica (‘goed antibioticagebruik’) is van groot belang om het ontstaan en de verspreiding van multiresistente micro-organismen te voorkomen. Valide kwantitatieve en kwalitatieve gegevens over antibioticagebruik in de diverse settings van gezondheidszorg zijn nodig om geïmplementeerde richtlijnen en resistentiebeperkende maatregelen te evalueren.

Antibiotica zijn de meest voorgeschreven geneesmiddelen in neonatale intensive care units (NICUs). Dit is te verklaren door het feit dat diverse risicofactoren voor infectie bij premature immuungecompromiteerde kinderen leiden tot een lage drempel om antibiotica te starten, met als gevolg een verhoogd risico van multiresistente micro-organismen in NICUs.

Promotiegegevens
Promovendus: Yves Liem
Faculteit: Faculteit Geneeskunde
Proefschrift: ANTIMICROBIAL DRUG USE IN HOSPITALIZED CHILDREN
Promotor 1: Prof. dr. A.C.G. Egberts
Promotor 2: Prof. dr. F. van Bel
Copromotor 1: Dr. C.M.A. Rademaker
Copromotor 2: Dr. T.G. Krediet
Datum en tijd: 14/4/2011, 12:45
Locatie: Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht

Plaats een reactie