Anti-epileptisch medicijn effectief bij manische depressiviteit

Patiënten met een bipolaire stemmingsstoornis die worden behandeld met lithium, profiteren ervan als aan de behandeling tijdens de depressieve fase het anti-epileptische middel lamotrigine wordt toegevoegd. Het middel is geschikt ter preventie van depressieve perioden op de lange termijn. Dit blijkt uit het onderzoek van Marc van der Loos. De behandeling is veilig en het gevonden effect is stabiel in de vervolgfase van de behandeling.

Een bipolaire stoornis (manische depressiviteit) is een aandoening die wordt gekenmerkt door wisselende stemmingen en voorkomt bij 5 procent van de bevolking. Lamotrigine is vooral bekend als anti-epileptisch medicijn, maar beïnvloedt ook de stemming van patiënten met een bipolaire stoornis.

In zijn onderzoek vergeleek Van der Loos twee groepen met elkaar: patiënten die met lamotrigine of met een placebo werden behandeld. Bij patiënten die niet op de medicatie reageerden, werd na acht weken het anti-depressiemedicijn paroxetine aan de behandeling toegevoegd. Op dit punt verdween het statistisch significante verschil tussen de groepen. Tussen 8 en 16 weken verbeterden beide groepen wel. Ook tijdens het vervolg van de studie was de behandeling in de lamotrigine-groep effectiever dan in de placebo-groep.

Marc van der Loos (Amsterdam, 1958) studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam en volgde zijn opleiding tot psychiater bij het Haags-Leids OpleidingsConsortium. Hij verrichtte zijn onderzoek aan de afdelingen Psychiatrie van de Isala Klinieken in Zwolle en het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Het onderzoek werd mede gefinancierd door GlaxoSmithKline, de producent van lamotrigine.

Promotiegegevens
Promovendus: dhr. M.L.M. van der Loos
Proefschrift: Lamotrigine in bipolar depression. A randomised placebo-controlled trial on the acute and long-term outcome of lamotrigine as add-on to lithium with the possibility of the addition of paroxetine
Promotor(s): prof.dr. W.A. Nolen
Faculteit: Medische Wetenschappen
Datum: 28 september 2011, 11.00 uur
Plaats: Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Plaats een reactie