Anesthesioloog RKZ voorzitter internationale brandwondenorganisatie

David Mackie, anesthesioloog en intensivist in het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk, is geïnstalleerd als President van de International Society voor Burn Injuries (ISBI). Deze prestigieuze functie is nog niet eerder door een Nederlandse arts, en voor het eerst door een niet-snijdende specialist bekleed. “95 procent van de brandwonden wereldwijd ontstaat in lage en midden loonlanden. Daar zijn de echte problemen”, aldus David Mackie.

Brandwonden behoren tot de groep van ziekten die een bedreiging vormen voor de wereldbevolking, maar worden niet door de World Health Organization (WHO) als zodanig erkend. In lage loon landen overlijden jaarlijks meer schoolgaande kinderen aan brandwonden dan aan HIV, tubercolose of malaria. Mensen wonen en werken daar in veel onveiliger omstandigheden. Ze overlijden aan brandwonden die hier goed te behandelen zijn. Mackie ziet het als zijn missie om dit onderwerp wereldwijd hoger op de agenda te krijgen. Een belangrijke stap richting WHO is hiertoe reeds genomen. Mackie heeft een statement neergelegd van 300 woorden. Het is een eerste aanzet tot een resolutie, hetgeen wereldwijd voor bredere onderkenning van het probleem kan zorgen. “Veel brandwonden ontstaan onder andere door onveilige kookstellen of elektriciteitsvoorziening. Op het moment dat de WHO het probleem erkent, moeten locale regeringen het aan gaan pakken. Het wordt dan wereldwijd beleid.”

“One world, one standard of burn care”
Een andere belangrijke pijler voor Mackie is onderwijs. “Wij hebben veel kennis. Over behandeling van brandwonden, maar ook over bijvoorbeeld manieren van opereren die tot weinig bloedverlies lijden. Dat kan een uitkomst zijn als er bijvoorbeeld weinig bloed voor transfusie voorhanden is. Die kennis willen we overdragen.” Zo organiseert de ISBI eens in de twee jaar een wetenschappelijk congres. Titel voor 2012: One World, one standard of burn care. “Onnodig veel mensen in lage loon landen overlijden aan de gevolgen van brandwonden door niet adequate of te late behandeling. Terwijl er voldoende kennis voorhanden is. Dat kunnen we niet zo laten bestaan”.

De ISBI is een internationaal werkende organisatie van professionals die betrokken zijn bij de behandeling van brandwonden. Ze organiseert onder meer eens in de twee jaar een wetenschappelijk congres en adviseert de WHO (de gezondheidsorganisatie van de VN). Diverse medici en verpleegkundigen van het Brandwondencentrum van het RKZ zijn lid van de organisatie.

Plaats een reactie