Anderhalf miljoen voor verbetering verpleeghuiszorg

Voor het verbeteren van de zorg aan ouderen in verpleeghuizen ontvangt een onderzoeksgroep onder leiding van de Maastrichtse hoogleraar Jan Hamers een subsidie van ZonMw van 750.000 euro. De samenwerkingspartners uit de regio en de UM dragen ook bij, waardoor er in totaal de komende vijf jaar bijna anderhalf miljoen euro te besteden is. Het project focust met name op de rol van verpleegkundigen in verpleeghuizen en beoogt hun werk effectiever en meer evidence-based te maken, en hun expertise en leiderschapskwaliteiten te verbeteren. De resultaten van ‘Nurses on the move: towards high quality care in nursing homes’ zullen zowel regionaal, nationaal als internationaal geïmplementeerd worden.

Vanwege de toenemende vergrijzing en de steeds hogere leeftijd waarop mensen naar een verpleeghuis verhuizen, neemt de vraag naar (complexe) verpleeghuiszorg de komende decennia sterk toe. Verpleegkundigen en verzorgenden vormen de spil in deze 7×24-zorg. Hun werk bepaalt grotendeels de kwaliteit van leven van verpleeghuisbewoners, hun conditie en dagelijks functioneren. Het project omvat drie deelprojecten, die nauw met elkaar samenhangen. Er worden drie promovendi aangesteld om deze deelprojecten onder begeleiding van een team van onderzoekers uit te voeren.

Drie subprojecten
Het eerste project draait om de vele gezondheidsklachten waarmee verpleeghuisbewoners kampen: van ondervoeding tot doorligwonden, gedragsproblemen en valincidenten. In dit project wordt een integrale aanpak ontwikkeld voor al deze zorgproblemen tegelijk, in plaats van de huidige gefragmenteerde aanpak voor afzonderlijke problemen. In die aanpak zal het stimuleren van beweging in alledaagse activiteiten centraal staan om de zelfredzaamheid van ouderen te behouden en verbeteren.

Het tweede project zoekt oplossingen voor het probleem dat wetenschappelijke kennis vaak niet doordringt tot de zorgpraktijk, mede doordat de meeste zorgverleners in verpleeghuizen te laag opgeleid zijn om deze kennis toe te kunnen passen.

In het derde project wordt tenslotte gekeken naar de het verhogen van expertise van de zorgverleners. Uit eerder onderzoek blijkt dat de kwaliteit van leven in een verpleeghuis nauw samenhangt met het opleidingsniveau van zorgverleners en dat de inzet van meer verpleegkundigen in plaats van verzorgenden leidt tot betere uitkomsten. Door verpleegkundigen als inhoudelijke leiders op de werkvloer te (her)introduceren, die als rolmodel dienen voor hun collega’s en de wetenschappelijke kennis kunnen aandragen, kan ook via deze weg de kwaliteit van zorg aan ouderen in verpleeghuizen worden verbeterd.

Partners
De regionale partners die meedoen aan het project zijn: Cicero Zorggroep, MeanderGroep Zuid-Limburg, Orbis Medisch en Zorgconcern, Sevagram, Vivre en Hogeschool Zuyd. Een landelijke begeleidingscommissie ziet toe op de vertaling van de onderzoeksresultaten in heel Nederland. De commissie bestaat uit vertegenwoordigers van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Inspectie voor de Gezondheidszorg, de Landelijke Organisatie Cliëntenraden, de brancheorganisatie van zorgondernemers Actiz en de beroepsvereniging voor verpleegkundigen en verzorgenden V&VN. In het project wordt verder internationaal samengewerkt met onderzoekers van New York University.

Lovende woorden
Projectleider Jan Hamers, hoogleraar Ouderenzorg aan de UM, is heel blij met de toegekende subsidie en verguld met de lovende woorden van de beoordelingscommissie. Een fragment uit de toekenningsbrief: “Het team is van uitstekende kwaliteit. Ik kan me geen andere groep onderzoekers ter wereld voorstellen met zoveel passende expertise en aantoonbare kwaliteiten, die beter geschikt zou zijn om dit onderzoek uit te voeren”. Het voorstel ontving dan ook de hoogst haalbare score van de beoordelingscommissie.

ZonMw verstrekt subsidies in opdracht van het ministerie van VWS en de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) om gezondheidsonderzoek en zorginnovatie te bevorderen.