Andere aanpak Bureau Jeugdzorg en rechters nodig bij strijdende ouders

De Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer, en de Kinderombudsman Marc Dullaert, vinden het noodzakelijk dat de Raad voor de Kinderbescherming en de Bureaus Jeugdzorg in samenwerking met rechters hun aanpak van ouders in een conflictscheiding herzien. Zij moeten zich daarbij bezinnen op de effectiviteit van de ondertoezichtstelling. Het aanbod van ondersteunende hulp bij de ondertoezichtstelling schiet tekort.

De Nationale ombudsman en de Kinderombudsman krijgen geregeld klachten en signalen van ouders en kinderen over de rol van Bureau Jeugdzorg bij scheidingen. Naar aanleiding daarvan zijn zij een onderzoek gestart op eigen initiatief.

Een scheiding kan zo uit de hand lopen dat het kind in de knel komt. De rechter beslist dan soms dat het kind onder toezicht moet komen. Bureau Jeugdzorg krijgt de taak het kind te beschermen.

Uit het onderzoek blijkt dat een van de ouders vaak vindt dat Bureau Jeugdzorg partijdig handelt en hen niet serieus neemt. Kinderen voelen zich verloren in de strijd. De verwachtingen van ouders passen niet goed bij de taak van de Bureaus Jeugdzorg.

Verbeteringen
Bureau Jeugdzorg komt meestal pas in beeld in situaties die ernstig geëscaleerd zijn. De dynamiek bij hevige conflicten tussen de ouders stelt extra hoge eisen aan de professionaliteit van de Bureaus Jeugdzorg en de rechter. Verbeteringen in de bestaande praktijk hebben als kern een krachtige, gespecialiseerde benadering vanuit Bureau Jeugdzorg, leren van elkaars succesvolle werkwijzen, hanteren van kwaliteitskaders en toezicht daarop. Er is meer aandacht nodig voor de verwachtingen van ouders. De Raad voor de Kinderbescherming en de rechter kunnen Bureau Jeugdzorg helpen. Zij kunnen er voor zorgen dat tijdens de rechtszitting de neuzen, ook die van de ouders, zoveel mogelijk dezelfde kant op komen te staan. Alleen dan heeft een ondertoezichtstelling onder deze moeilijke omstandigheden een zekere kans van slagen. Ook zijn er verbeteringen mogelijk in het aanbod van hulp, bijvoorbeeld bij het begeleiden van omgang.

Rol Bureau Jeugdzorg
Een ondertoezichtstelling kan werken, maar kan ook verdere escalatie betekenen. Daarom is het noodzakelijk dat de Raad voor de Kinderbescherming en Bureau Jeugdzorg zich gaan bezinnen op de effectiviteit van de ondertoezichtstelling en met de verantwoordelijke bewindspersoon mogelijkheden verkennen om al in een eerder stadium hulp te bieden. De Nationale ombudsman en de Kinderombudsman sturen de rechters een brief over deze problematiek en vragen hen ook een bijdrage te leveren.

Het onderzoek geeft de Nationale ombudsman aanleiding om zijn eigen aanpak bij klachten van strijdende ouders over de Bureaus Jeugdzorg te herzien.

Plaats een reactie