ANBO pleit voor behoud projectsubsidies

De bezuinigingen op de subsidies aan ouderenorganisaties die minister Schippers en staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten van VWS vorige week hebben aangekondigd, zijn volgens ANBO niet in het belang van senioren. Dat heeft de grootste seniorenorganisatie van Nederland en spreekbuis namens 400.000 senioren, de minister laten weten in de aanloop naar de hoorzitting over de bezuinigingen die op 16 juni 2011 plaatsvindt.

Seniorenorganisaties spelen een cruciale rol bij het in goede banen leiden van de gevolgen van de vergrijzing voor de Nederlandse samenleving. Een goede samenwerking tussen betrokken ministeries en seniorenorganisaties is daarom belangrijk. Met het afbouwen van projectsubsidies wordt een verkeerd signaal afgegeven. Want op de wat langere termijn komen deze bezuinigingen de zelfstandigheid van senioren niet ten goede.

ANBO maakt zich grote zorgen over de wijze waarop het huidige kabinet de financiële problemen in de gezondheidszorg wil aanpakken. De bezuinigingen gaan heel ver en raken alle terreinen van zorg. Bovendien leiden de maatregelen vaak tot onbedoelde kostenstijgingen omdat er een verschuiving plaatsvindt naar duurdere zorg. In een samenleving waarin een groot deel van de bevolking een chronische aandoening heeft en ook ouder wordt, zullen de zorgkosten niet afnemen. Het is een illusie te denken dat dit mogelijk is. Ook daarom is het belangrijk dat senioren langer zelfstandig kunnen functioneren. En juist op dit punt zijn projecten van seniorenorganisaties van grote betekenis.

Op talloze terreinen bevordert ANBO de deelname van senioren aan de samenleving. Bijvoorbeeld via het eigen verenigingswerk waarbinnen grote aantallen vrijwilligers actief zijn. Voor een deel gaat het hierbij om lokale belangenbehartiging. Daarmee wil ANBO de verschralingen van gemeentelijke voorzieningen tegengaan. Ook andere activiteiten, zoals schuldhulpverlening, inkomensondersteuning, bevordering mobiliteit en hulp bij de belastingaangifte zijn het vermelden waard. En de ANBO Academie verhoogt de kwaliteit van het vrijwilligerswerk.

Met voldoende maatschappelijke ondersteuning kunnen zeer veel senioren langer zelfstandig functioneren. Daarmee zijn de oplopende kosten van de zorg aanzienlijk af te remmen. Mits goed vormgegeven kunnen projecten van seniorenorganisaties hierbij van belang zijn. Daarom roept ANBO de Tweede Kamer op om voldoende budget beschikbaar te houden voor projectsubsidies die de zelfstandigheid van senioren in de volle breedte ten goede komen.

Plaats een reactie