Amsterdamse samenwerking in gynaecologische oncologie baat zorg, wetenschap en opleiding

0
681

De subafdelingen gynaecologische oncologie van het Academisch Medisch Centrum (AMC), het Nederlands Kanker Instituut – Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (NKI-AVL) en het VU medisch centrum (VUmc) hebben besloten tot een verdergaande samenwerking en hebben hiertoe een gezamenlijk hoofd aangesteld.

Met de benoeming van Gemma Kenter in deze functie is het Centrum Gynaecologische Oncologie Amsterdam (CGO Amsterdam) opgericht.

In haar oratie gaat Kenter in op de potentiële voordelen van deze samenwerking voor zowel patiëntenzorg als wetenschap en opleiding. Zij belicht ook de keuzes die door het CGO Amsterdam worden gemaakt in de zorg rond de patiënt met een gynaecologische kwaadaardige aandoening. Daarnaast belicht ze enkele aspecten van het wetenschappelijk onderzoek.

Het CGO Amsterdam, dat gerekend mag worden tot één van de grootste centra in Europa, is voorlopig nog een virtueel centrum, met drie locaties. Kenter vindt het wenselijk dat in de nabije toekomst kan worden overgegaan tot centralisatie van de patiëntenzorg. Eén Amsterdams loket voor patiënten, verwijzers, onderzoekers, studenten en gynaecologen (in opleiding) met extra belangstelling voor de gynaecologische oncologie in een samenwerking tussen AMC, NKI-AVL en VUmc.

Oratie Geneeskunde
– Mw. prof. dr. G.G. Kenter, hoogleraar Gynaecologische Oncologie
– Titel: Ménage à Trois
– Locatie: Aula van de UvA, Singel 411, 1012 WN Amsterdam
– Datum: Vrijdag 10 september 2010, 16:00 uur