Amsterdamse gezinsmanagers bieden uitkomst

De komst van een gezinsmanager in een gezin is meestal zeer ingrijpend. De gezinsmanager gaat dicht op de huid van een gezin zitten, hij of zij komt op een moment dat het gezin niet meer weet hoe de eigen problemen op te lossen en ontspoort of dreigt te ontsporen. Gezinnen waar bovendien eerdere hulpverlening stagneerde of faalde.

Om te laten zien dat gezinsmanagers in Amsterdam uitstekend werk doen, publiceerde auteur Karin Schaafsma een indrukwekkend boekje met de titel “Dicht op de huid”. Het laat van zeer nabij zien hoe gezinsmanagers werken in en met multiprobleem gezinnen.

Het boek bevat dubbelportretten van zes gezinnen en ‘hun’ gezinsmanagers. Het boek is geschreven in opdracht van de Stadsregio Amsterdam met als doel een beeldend antwoord te geven op de vraag wat gezinnen aan de door de Stadsregio ontwikkelde aanpak multiprobleem gezinnen hebben en hoe ze die ervaren.

In de masterclass ‘Leiding geven aan professionals in en rondom de Centra voor Jeugd en Gezin’ komt de hulpverlening aan gezinnen met multi problemen uitvoerig aan de orde.

Deze Masterclass start op 22 maart, telt twaalf bijeenkomsten en duurt tot 4 juli. Elke bijeenkomst duurt van 15.00 tot 19.00 uur. Ben jij ervaren professional of manager van een Centrum voor Jeugd en Gezin? Wil jij in korte tijd op de hoogte raken van alle ontwikkelingen rond CJG’s? Surf dan naar www.unitzorginnovatie.nl klik door naar ‘Masterclassen’, lees de prachtige, uitvoerige brochure en meld je aan.

Auteur: Prof. dr. A.J.P. (Guus) Schrijvers
Professor Schrijvers bekleedt de leerstoel Algemene Gezondheidszorg bij het Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, Universitair Medisch Centrum Utrecht.

Plaats een reactie