Amsterdams Bloed gevraagd!

VU medisch centrum kent als geen ander het (levens)belang van bloed. Leukemiepatiënten, verkeersslachtoffers, patiënten die een zware operatie moeten ondergaan; dagelijks maakt VUmc gebruik van het bloed en bloedplasma dat donors vrijwillig bij Sanquin Bloedbank doneren. VUmc sluit zich dan ook graag aan bij de werfactie ‘Amsterdams Bloed’ van Sanquin Bloedbank om donors te werven onder het eigen personeel.

Op dinsdag 3 november om 11:30 uur wordt de aftrap verricht door de voltallige afdeling hematologie: 70 man sterk melden zich aan als potentiële donor. Internist-hematoloog Peter Huijgens zal samen met hematoloog Gert Jan Ossenkoppele het spits afbijten en samen zullen zij de eerste ‘Amsterdams Bloed’ donors vanuit VUmc worden. VUmc neemt het stokje over van de Gemeente Amsterdam, waar de actie ‘Amsterdams Bloed’ vorig jaar gestart is. Doel van deze actie is om zoveel mogelijk nieuwe (potentiële) donors te werven om te kunnen blijven voorzien in de vraag naar bloedproducten. Jaarlijks zijn er zo’n veertigduizend nieuwe bloeddonors in Nederland nodig. Reden hiervoor is dat gemiddeld 10% van alle donors uitstroomt doordat ze bijvoorbeeld te oud worden, overlijden of door een fysieke beperking of verhuizing niet meer kunnen of willen doneren.

Op dinsdag 3, woensdag 4 en donderdag 5 november werft Sanquin Bloedbank op twee plekken in VU medisch centrum: op het Serviceplein in de kliniek en bij het uitgiftepunt in de polikliniek op -1. Iedereen kan hier informatie krijgen over het hoe en waarom van het doneren van bloed(plasma). Medewerkers en andere geïnteresseerden kunnen zich hier ter plekke aanmelden. Hiervoor hoef je niet geprikt te worden.

VU medisch centrum en Bloedbank Sanquin hopen op een groot aantal nieuwe donors! Voor meer informatie over bloed geven en bloeddonorschap kijkt u op www.ikgeefbloed.nl.

Plaats een reactie