Amsterdam Global Change Institute aan de Vrije Universiteit

Donderdag 16 juni 2011 opent burgemeester Eberhard van der Laan aan de Vrije Universiteit het nieuwe Amsterdam Global Change Institute (AGCI), een van de grootste onderzoeksinstituten voor duurzaamheid in Europa. Binnen de Vrije Universiteit bestaat aanzienlijke ervaring met het bouwen van stevige bruggen tussen verschillende wetenschappelijke disciplines, waardoor uitzicht ontstaat op een effectieve aanpak van complexe maatschappelijke vraagstukken.

De feestelijke startbijeenkomst met het thema ‘Integrating knowledge for sustainable societal choices’ besteedt aandacht aan de rol van excellent, interdisciplinair onderzoek bij het streven naar duurzaamheid op wereldschaal.

Robbert Dijkgraaf, president van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), zal spreken over het belang van excellent interdisciplinair onderzoek. Daarnaast zal Diana Liverman (University of Arizona) de cruciale rol benadrukken die de sociale wetenschappen spelen naast de natuurwetenschappen in duurzaamheidsvraagstukken.

Het Amsterdam Global Change Institute is een nieuw samenwerkingsverband aan de Vrije Universiteit in Amsterdam met meer dan 200 onderzoekers. Het AGCI brengt vijf onderzoeksafdelingen en –instituten samen, die tot de faculteiten van Aard- en Levenswetenschappen, Economie en Bedrijfskunde, en Sociale Wetenschappen behoren. Samen zullen zij zich inspannen voor onderzoek naar ‘global change’, duurzaamheid en milieu in de volle breedte.

Het onderzoek van het nieuwe, prestigieuze instituut bestaat uit een selectie van thema’s die voortbouwen op bestaande sterke programma’s binnen de Vrije Universiteit. Dit omvat zowel de impact van toxische stoffen op zebravisjes, als onderzoek naar de kwaliteit van klimaatmodellen, maar ook ruimtelijke analyse van grondstoffenverbruik en bestuurskundig onderzoek naar samenwerking tussen bedrijfsleven en overheden. Door het onderzoek verdergaand te integreren, verwacht het AGCI te kunnen bijdragen aan een betere wetenschappelijke onderbouwing van maatschappelijke keuzes en innovaties.

Plaats een reactie