Amphia Ziekenhuis start met postinfarct polikliniek

Om de nazorg van patiënten na een hartinfarct te verbeteren, starten de cardiologen van het Amphia Ziekenhuis op 14 september 2011 met een postinfarct poli op de locatie Molengracht in Breda. Onderzoek en ervaring laten zien dat bezoek aan een postinfarct poli ertoe leidt dat patiënten fysiek en mentaal sneller herstellen en eerder weer mee kunnen in de samenleving.

“Vroeger bleven patiënten na een hartinfarct zo’n 10 dagen in het ziekenhuis. Nu kunnen zij vaak na vier dagen alweer naar huis. Het is natuurlijk heel fijn om zo snel alweer in de eigen huiselijke omgeving te zijn. In die vier dagen krijgen patiënten veel informatie, maar verwerking en vragen komen vaak pas als zij weer thuis zijn”, aldus Wim Bruggeling, cardioloog in Amphia. “Wij merkten dat patiënten die na een hartinfarct uit het ziekenhuis waren ontslagen, soms al snel weer terug kwamen Met vragen over medicijnen, borstpijnklachten die ze niet eerder hebben gevoeld en beperkingen die zij thuis ervaren. Logischerwijs dachten zij daarbij zelf al snel aan nieuwe hartklachten terwijl dat lang niet altijd het geval hoeft te zijn. De proactieve nacontrole op de postinfarct poli van Amphia voorkomt dat patiënten onnodig extra naar het ziekenhuis hoeven te komen en neemt een belangrijk deel van de ongerustheid weg. Door een controlebezoek aan deze poli kan gericht worden ingegaan op mogelijke zorgen die nog leven. Tegelijkertijd kan medicatie tijdig worden aangepast en kan bij klachten eerder worden ingegrepen.”

Voorheen kwam een patiënt na een hartinfarct na zo’n acht weken terug voor een controlebezoek. Nu is een bezoek aan de postinfarct poli na ontslag uit het ziekenhuis al na twee weken mogelijk. De verpleegkundig specialist cardiologie van het Amphia Ziekenhuis voert dan alle reguliere controles uit, zoals een lichamelijk onderzoek en een ECG. Tevens kan de verpleegkundig specialist vragen beantwoorden die de patiënt nog heeft en de medicatie doorspreken. Een cardioloog is altijd achter de schermen aanwezig voor het geval het nodig mocht zijn en van elk bezoek van een patiënt wordt een verslag gemaakt dat ook naar de huisarts wordt gestuurd.

Ook gedurende de rest van het eerste jaar na het infarct volgen nog enkele extra controles op de poli. Onderzoek toont namelijk aan dat vooral het eerste jaar de patiënt met veel onzekerheid kampt. Overigens is een bezoek aan de postinfarct poli in Amphia vrijwillig. Niet iedere patiënt heeft er behoefte aan. In dat geval gaat de patiënt gewoon naar de reguliere nacontrole bij de cardioloog. Tegelijkertijd met de polibezoeken volgen patiënten een hartrevalidatieprogramma dat het Amphia Ziekenhuis heeft opgezet samen met Revant Revalidatiecentrum Breda.

Per jaar worden in Nederland meer dan 25.000 mensen met een acuut hartinfarct in het ziekenhuis opgenomen. In Amphia zijn dat er zo’n 650 per jaar. Het gaat om mannen én vrouwen veelal in de leeftijd van 40 tot 80 jaar.

Plaats een reactie