Amphia ziekenhuis moet landelijke richtlijn vaccinatie Mexicaanse griep volgen

Het Amphia ziekenhuis in Breda houdt zich niet aan de landelijke richtlijn om het eigen personeel twee keer te vaccineren tegen de Mexicaanse griep. Het Amphia ziekenhuis wijkt af van de richtlijn omdat zij vinden dat een eenmalige vaccinatie voor gezonde volwassenen volstaat. De IGZ keurt deze handelwijze af en heeft er bij de Raad van Bestuur van het ziekenhuis op aangedrongen zich ondubbelzinnig achter de landelijke richtlijn te stellen.

De IGZ vindt dat het standpunt van het ziekenhuis verwarring zaait over het landelijk beleid. De IGZ wijst erop dat het ziekenhuis met deze handelwijze het belang van de patiënt uit het oog verliest. De landelijke richtlijn is bedoeld om besmetting van patiënten door zorgpersoneel te voorkomen en is gebaseerd op gezamenlijk advies van de Gezondheidsraad en het Centrum Infectieziekte bestrijding.

Plaats een reactie