Amphia steunt IGZ-standpunt over neuroloog

Het Amphia Ziekenhuis heeft op 3 februari 2012 neuroloog dr. E.A.C.M. Sanders op non-actief gesteld als gevolg van vermeend disfunctioneren. De desbetreffende neuroloog heeft op hetzelfde moment zijn praktijk in het Amphia Ziekenhuis neergelegd. De patiënten van dokter Sanders zijn toen overgedragen aan de overige neurologen binnen de maatschap en worden zorgvuldig begeleid.

Het ziekenhuis heeft direct een melding gedaan bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). De IGZ heeft daarop de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN) opgedragen de melding te onderzoeken. De IGZ is van oordeel dat de uitkomsten van dit onderzoek in overeenstemming zijn met de signalen die zijn afgegeven door het Amphia Ziekenhuis. Het gevolg is dat de neuroloog vooralsnog zijn beroep niet mag uitoefenen. Het Amphia Ziekenhuis kan zich goed vinden in dit standpunt van de IGZ.

Aanleiding voor de op non-actiefstelling vormden indertijd diverse signalen binnen het ziekenhuis. Tijdens de afwezigheid van neuroloog Sanders als gevolg van ziekte ontdekten hem waarnemende neurologen dat meerdere patiënten door hem waren gediagnosticeerd of behandeld op een wijze die in strijd is met de voor de neurologie geldende normen en richtlijnen. De bevindingen in het rapport dat de maatschap Neurologie vervolgens heeft opgesteld in opdracht van de Raad van Bestuur en het medisch Stafbestuur waren dusdanig ernstig dat er aanleiding was om hiervan meteen melding te doen bij de IGZ. Dat is op 3 februari 2012 gebeurd.

Patiënten van dokter Sanders hebben indertijd een brief ontvangen waarin stond dat deze zijn praktijk definitief had neergelegd, na al geruime tijd ziek te zijn geweest. Een andere reden is daarin toen niet opgenomen, omdat de vermoedens van disfunctioneren nog moesten worden gestaafd door een onafhankelijke externe instantie. Alle patiënten uit de praktijk van dokter Sanders zijn wel door de overige neurologen in de maatschap opgeroepen voor een afspraak. Hun dossier is herbeoordeeld en waar nodig is hun behandeling aangepast of is nadere diagnostiek verricht.

Het Amphia Ziekenhuis is zich terdege bewust van de ernst van de zaak en mogelijke gevolgen voor patiënten. Juist daarom heeft het ziekenhuis begin vorig jaar direct de IGZ ingelicht en maatregelen genomen. Een ziekenhuis moet een veilige omgeving zijn voor patiënten. Zij moeten kunnen vertrouwen op een zo goed mogelijke zorgverlening. De maatschap neurologie heeft op grond van deze situatie intern de kwaliteitsprocedures aangescherpt, vooral met betrekking tot intercollegiale toetsing. Waar mogelijk worden deze aangescherpte procedures doorgevoerd binnen het gehele ziekenhuis.

Alle patiënten van dokter Sanders die vorig jaar zijn aangeschreven, ontvangen opnieuw bericht waarin zij op de hoogte worden gesteld van de nu bekend geworden inzichten. Zij, maar ook alle andere patiënten die in het verleden door dokter Sanders zijn behandeld en naar aanleiding van deze berichtgeving vragen hebben, kunnen terecht op www.amphia.nl/vragenneuroloog. Of bellen met 076 595 30 79. Vanzelfsprekend kunnen deze mensen ook een nieuwe afspraak maken met een neuroloog, liefst na overleg met hun huisarts.

Plaats een reactie