Amphia biedt nazorg na stamceltransplantatie

Patiënten die een autologe stamceltransplantatie hebben ondergaan kunnen vanaf nu ook in het Amphia Ziekenhuis terecht voor nazorg. Het ziekenhuis voldoet aan de eisen om patiënten met kwaadaardige bloedziekten in Breda van de noodzakelijke nazorg te voorzien. Hans Meij, directeur Innovatie van Amphia: “Met onze kennis en kunde van hematologie en oncologie kunnen wij deze intensieve zorg nu ook in West-Brabant bieden.”

Het nazorgtraject in Amphia voor patiënten met bepaalde vormen van kwaadaardige lymfeklier- en bloedziekten is tot stand gekomen in samenwerking met het Erasmus MC in Rotterdam. Het Erasmus MC is een van de dertien centra in Nederland die deze stamceltransplantatie mag uitvoeren. Tot voor kort verbleven patiënten uit de regio Breda ook voor de nazorg in het Erasmus MC. “Dankzij een overeenkomst met het Erasmus MC, kunnen deze patiënten de intensieve nabehandeling nu ook dichtbij huis in Amphia ontvangen,” aldus internist Joost van Esser.

Eisen
Voor het uitvoeren van stamceltransplantaties moet een ziekenhuis aan internationale criteria voldoen en is een vergunning verplicht. Deze wordt door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) verstrekt. Voor de nazorg zijn isolatiekamers noodzakelijk die Amphia bezit. Verder wordt de kwaliteit van de nazorg gewaarborgd met protocollen tussen de twee ziekenhuizen.

Nazorg
In Nederland vinden jaarlijks bijna 600 autologe stamceltransplantaties plaats. Het Erasmus MC neemt hiervan bijna twintig procent voor zijn rekening. De periode na een stamceltransplantatie is zwaar. De afweer is tijdelijk uitgeschakeld en de getransplanteerde cellen van de patiënt zijn nog onvoldoende ontwikkeld. Daardoor loopt de patiënt een groot risico op infecties. De eerste week verblijft de patiënt in het Erasmus MC, daarna volgt een periode van ongeveer vier weken in het Amphia Ziekenhuis. Joost van Esser: “Wij verwachten zo’n tien patiënten per jaar te verzorgen.”

Oncologisch Centrum
Patiënten die een stamceltransplantatie hebben ondergaan krijgen de nazorg in het Oncologisch Centrum van het Amphia Ziekenhuis. Hier werken verschillende specialisten nauw samen om patiënten met kwaadaardige aandoeningen (kanker) te onderzoeken en te behandelen. Internist Joost van Esser: “In het Oncologisch Centrum kunnen mensen voor vrijwel alle vormen van kanker terecht en vanaf vandaag zijn wij ook toegerust om de nazorg van patiënten met bloed- en lymfeklierkanker op ons te nemen.” Uitbreiding van het aantal centra waar de transplantaties plaatsvinden wordt door het Ministerie van VWS bepaald en is momenteel niet aan de orde.

Stamceltransplantatie
Patiënten die lijden aan ernstige vormen van bloed- en lymfeklierkanker, worden vaak behandeld met een stamceltransplantatie. Zij krijgen hoge doses chemotherapie en bestraling. Deze behandelmethoden maken niet alleen de kwaadaardige cellen maar ook de beenmergstamcellen kapot. Een stamceltransplantatie vult het aantal stamcellen weer aan en lijkt op een bloedtransfusie. De transplantatie gebeurt met stamcellen van de patiënt zelf (autologe transplantatie) of van een donor (allogene transplantatie).

Plaats een reactie