AMC ondersteunt invoering digitale operatiechecklist in andere ziekenhuizen

Het AMC gaat zijn succesvolle operatiechecklist ter beschikking stellen aan andere ziekenhuizen. Met de digitale webapplicatie van SURPASS en het SURPASS Support Team wil het AMC deskundigheid op het gebied van patiëntveiligheid delen.

De SURPASS (SURgical PAtiënt Safety System) checklist is ontworpen door de afdeling Chirurgie van het AMC. De lijst beslaat het hele proces van (pre-)opname tot ontslag van een patiënt die een operatie ondergaat. Alle bij de behandeling betrokken disciplines hebben hun aandeel. Er zijn vijf stappen waar de procedure uit oogpunt van veiligheid kan worden stilgezet, de stopmomenten. Alleen als alles in orde is, kan de patiënt naar de volgende stap.

Het AMC voltooide recent een grootschalige studie. Daarbij werden in zes ziekenhuizen gegevens verzameld van bijna vierduizend patiënten. Er werd een groot effect gevonden op sterfte en complicaties bij gebruik van de SURPASS-checklist. In november publiceerde de New England Journal of Medicine de resultaten van de studie: de helft minder sterfte en een derde minder ernstige complicaties rond klinische operaties. Na publicatie van de onderzoeksresultaten kreeg SURPASS nationaal en internationaal veel aandacht. De resultaten van het gebruik van SURPASS waren opzienbarend, vond ook onderzoeksleider Marja Boermeester, chirurg in het AMC.

SURPASS past in de toenemende aandacht voor patiëntveiligheid. Zo worden ziekenhuizen in Nederland dit jaar door de Inspectie voor de Gezondheidszorg getoetst of ze werken volgens de richtlijn Preoperatief Traject. Volgens de voorzitter van de multidisciplinaire werkgroepen Pre-, Per- en Postoperatief Traject, anesthesioloog André Wolff (UMC Radboud), optimaliseert SURPASS deze richtlijn. De richtlijnopstellers zouden daarom graag zien dat ziekenhuizen SURPASS opnemen in hun werkwijze.
Het AMC komt tegemoet aan deze wens met het beschikbaar stellen van SURPASS Digitaal, de digitale webapplicatie van SURPASS die onlangs werd gelanceerd in het AMC, en het SURPASS Support Team. Zo heeft SURPASS Digitaal bijvoorbeeld een track & trace-functie, waardoor het op elk moment duidelijk is waar de patiënt zich in het operatief proces bevindt. De actuele status van de checklist is altijd bekend.

De digitale versie van de uitgebreide checklist is zo ontwikkeld, dat hij past bij de systemen van andere ziekenhuizen. In deze webapplicatie kunnen de achterliggende templates worden aangepast aan de lokale terminologie die per ziekenhuis kan verschillen.
Het SURPASS Support Team van het AMC biedt ondersteuning bij de invoering van SURPASS. ‘Vanuit het AMC is implementatie-ondersteuning en advies beschikbaar’, zegt Marja Boermeester. Ook op ICT-gebied kan ondersteuning worden geboden. Dat gebeurt niet op commerciële basis, maar tegen kostendekkend tarief.

Op de VMS-conferentie ‘Operatie Patientveiligheid’ op 22 maart zal het SURPASS Support Team twee workshops geven om het gebruik van SURPASS Digitaal te demonstreren.

Plaats een reactie